GISSELFELD-STRIDEN

Startside og menu

 

Artikel-arkiv

2004

Over søen efter vand

Naturens guldhorn smeltet om

2003

Lukkede i årevis øjnene for fuglemassakrer og lovbrud

Pengestyret sø-projektet truer naturen

Idiotisk og ansvarløs overhugst

Gisselfeld har ingen kommentarer

200-årig skov ofres i speget naturprojekt

Naturfredere støtter naturødelæggelse

DN løber fra gammelt fredningsarbejde

Gisselfeld ødelægger fortsat naturen

1998 - 2002

Grevens fejde – en gennemgang  

Rystende afsløringer - psykisk terror

Profit mod økologi og naturhensyn

Ridder af Dannebrog trækker spor af natur- ødelæggelse

Forfølgelse af fredede grævlinger

Sag for menneskerettigheds-domstol 

Lokale  protester

Walther Nielsen - 80 årig læserbrevskribent frygtet af bestyrelsen  

Retten sat for 300-årsdag for Gisselfelds grundlov