GISSELFELD-STRIDEN

Hvorfor en hjemmeside om Gisselfeld-striden?

Startside og menu     

Kære læser

En kreds af venner af Gisselfeld har længe arbejdet på at sikre offentlighed og myndigheder saglig information og dokumentation om forholdene på det store sydsjællandske gods, før og efter en ny bestyrelses dramatisk magtovertagelse i 1996.

Med åbningen af internet-hjemmesiden www.gisselfeld.com den 28. januar 2002 fik interesserede - ikke bare i Danmark, men i hele verden - mulighed for nemt og direkte at sikre sig indsigt i den komplekse og langtrukne ledelsesstrid om retten til at lede og bestemme driftspolitikken på Danmarks 5. største jordgods.

Der er sagt og skrevet utroligt meget siden "kampen om Gisselfeld" brød ud i lys lue i sommeren 1996. Aviser og blade har trykt i hundredevis af artikler om emnet, TV og radio har produceret talrige indslag, og i tilsynsmyndigheden Civilretsdirektoratet har den yderst specielle og juridisk komplicerede konflikt akkumuleret mellem 4.000 og 5.000 sider!

Det er med andre ord få beskåret selv at skaffe sig alle oplysninger ved kilden samt få et fyldestgørende overblik. Men med åbningen af www.gisselfeld.com er det blevet muligt for enhver at skaffe sig præcis viden og dokumentation i den voluminøse sag.

Artiklerne på Gisselfeld-hjemmesiden kan frit citeres i uddrag med tydelige angivelse af kilden: www.gisselfeld.com

Artiklerne kan i øvrigt købes ved henvendelse til redaktionen, der ydermere kan tilbyde specifik research og dokumentation – ud over det der nu er lagt ud på Internettet - via journalister og andre, der i årevis har samlet materiale om Gisselfeld-striden.

Skriv til os på e-mailadressen: postmaster@gisselfeld.com

Her modtagers også meget gerne hjemmeside-læsernes kommentarer til sagen. Og er man i besiddelse af vigtig viden modtages sådan viden ligeledes meget gerne. Man kan evt. sende sit telefonnummer og bede om at blive ringet op. Oplysninger vil blive behandlet fortroligt og anonymt, hvis man ønsker det.

www.gisselfeld.com vil frem til stridens afslutning løbende præsentere resultaterne af den omfattende research Gisselfelds vennekreds, og andre, i flere år har indsamlet - og fortsat indsamler.

Den kritik og de alvorlige anklager, der fra flere sider er rejst mod Gisselfelds daglige ledelse fra 1996 til 2002, er forsøgt forelagt både skriftligt og mundtligt, men Johan Koed-Jørgensen, bestyrelsen generelt, samt driftsledelsen, afviser pure at svare på spørgsmål eller lade sig interviewe. 

Også godsets nuværende daglige ledelse har i længere tid nægtet at at udtale sig. Vi håber imidlertid, at bestyrelse og driftsledelse skifter holdning, og i fremtiden vælger at bidrage med synspunkter og oplysninger her til Gisselfeld-hjemmesiden, til glæde for alle, der ønsker saglig information om Gisselfeldstriden.

Hjemmeside-redaktionen:  

Kaj Jørgensen

Journalist Jesper Petersen, tlf. 5632 6470

Cand. Psyk. Lars Maach, talsmand for Gisselfelds Venner, tlf. 0046-709998147

Jurist Nis Linnet