GISSELFELD-STRIDEN

åPå overfladen ser alt roligt ud på Danmarks 5. største jordgods, Gisselfeld Kloster i Sydsjælland. Men skinnet bedrager, for lige under det smukke ydre raser en forbitret magtkamp.

_______________________________________________________________________________  

Interview

Pressemeddelelse fra Erik Danneskiold-Samsøe, 30 december 2007

 

 

I over 11 år har det berømte gods, Gisselfeld Kloster, været kastet ud i en uforsonlig og helt fastlåst ledelsesstrid. Bestyrelse og overdirektør strides om hvem der har den øverste bestemmelsesret over knapt 4000 hektar skove, marker og søer, 110 huse samt en over 400 år gammel og 4.800 m2 stor renæssanceborg. Magtkampen begyndte i sommeren 1996 da Gisselfelds 10. overdirektør, Erik greve Danneskiold-Samsøe, under kuplignende omstændigheder blev afsat af en ny Gisselfeld-bestyrelse. Siden har luften over det hovedrige gods i Sydsjælland været tyk af grove beskyldninger, politianmeldelser og retssager, og medierne har svælget i den dramatiske og ofte absurde magtkamp. 

Fakta om Gisselfelds ledelsesforhold

Hvorfor en hjemmeside om Gisselfeld?

Kontakt os

 

Copyright. Eftertryk tilladt  med tydelig angivelse af kilden. 

Forsidefoto: John Nielsen

Sidste opdateret: 06.01.08

Historier fra 2007:

Elisabeth Lassens familie anklages for at stå bag ulovlig magtovertagelse af Gisselfeld:

Bestyrelsesformands udtalelser er uden hold i virkeligheden

Læs ny stævning

Pressemeddelelse fra Erik Danneskiold Samsøe

Historier fra 2006:

Advokat Harlang genindtræder: sag i Højesteret - 28/02/06

Gisselfelds Venner går tiggergang for at få sag for Højesteret - 28/02/06

Kommentar:  kritik af Dagbladets pressedækning - 3/06/06

Historier fra 2005:

  Læs advokat Harlangs grundige redegørelse for Gisselfeld-stridens juridiske kerne  

Gisselfeld-strid mere fastlåst end nogensinde - 6/3/05

Pressemeddelelse - 6/3/05

Højesteret behandler Gisselfeld-striden sidst på året - 10/3/05

God nyhed: Landbrugsdrift bliver grønnere - 10/3/05

Gisselfeld-gartner forskønner haver på TV mens gods-haver skamferes  - 30/3/05

Nyt problem for Gødstrupsøens fugle: hård jagt - 18/4/05

Gisselfeldstrid heller ikke i højesteret i denne omgang - 16/11/05

Historisk have midt i et fuglereservat

Gisselfeld vil fælde berømt træ

Historier fra 2004 :

Gisselfeld anklages igen for rovdrift - 29/12/04

Herremands-metoder på Gisselfeld - 2/12/04

Misligeholdelse af slot og park skaber ny strid mellem overdirektør og godsledelse - 12/10/04

Skovforening: Gisselfeld har ødelagt naturen - 15/11/04

Artikel-arkiv

(alle tidligere historier)