GISSELFELD-STRIDEN

På overfladen ser alt roligt ud på Danmarks 5. største jordgods, Gisselfeld Kloster i Sydsjælland. Men skinnet bedrager, for lige under det smukke ydre raser en forbitret magtkamp.

SIDSTE NYT: Byretten afviste 16. april 2014 Erica og Ulrik Danneskiold-Samsøe's krav om at een af dem tildeles overdirektørposten på Gisselfeld.  Byrettens dom er anket til landsretten.

I juli 2012 stævnede Erik Danneskiold-Samsøe's datter, Erica, samt lillebror Ulrik, Gisselfeldbestyrelsen, Civilstyrelsen, kammeradvokaten samt Helene Danneskiold-Samsøe for at have forbigået de to's arveret, da godsbestyrelsen 1. marts 2010 indsatte Erik Danneskiold-Samsø's niece som ny overdirektør. Efter at en voldgiftsdom i 2009 - uden hovedpersonens tilstedeværelse - havde dømt Erik Danneskiold-Samsøe uegnet  til at fortsætte som Gisselfelds omnipotente leder, som han ellers var fra 1975 og godt og vel 20 år frem. 

I princippet risikerer hele den juridiske strid som Erik Danneskiold-Samsøe førte i 12 år - men måtte opgive at få i højesteret af økonomiske grunde - at genopstå. 

Kampen om Gisselfeld er således ikke forbi, som bestyrelsesledelsen ellers forsikrede medarbejderne om på et orienteringsmøde kort efter Kongens Foged i sommeren 2010 tvang Erik Danneskiold-Samsøe ud Peder Oxe's herreborg - grevens private hjem i over 35 år.

Den seneste Gisselfeld-retssag gennemgås om kort tid her på hjemmesiden.

_____________________________________________________________________________  

Kampen om Gisselfeld

Eksklusivt interview med 

Gisselfelds afsatte overdirektø

I oktober 2012 udkom bogen "Kampen om Gisselfeld", der foregiver at beskrive Gisselfeldstriden. Imidlertid forbigår bogen størstedelen af de forudgående over 15 års forbitrede kamp om magten over Peder Oxe's herreborg fra 1500-tallet. 

Nu fortæller Erik Danneskiold-Samsøe i et stort interview om sit syn på Gisselfeldbogen. Og meget mere. At han ikke ville gøre noget om, hvis han kunne, efter at have tabt kampen om Gisselfeld. Kun stridens udfald og dens høje pris på næppe under 20 millioner kr.  er han utilfreds med. Ikke primær på egne, men mere på Gisselfelds vegne.

Læs interviewet her

 

_____________________________________________________________________________

 Slot

I over 17 år har det berømte gods, Gisselfeld Kloster, været kastet ud i en uforsonlig og helt fastlåst ledelsesstrid om hvem der har den øverste bestemmelsesret over knapt 4000 hektar skove, marker og søer, 110 huse samt en over 400 år gammel og 4.800 m2 stor renæssanceborg. Magtkampen begyndte i sommeren 1996 da Gisselfelds 10. overdirektør, Erik greve Danneskiold-Samsøe, under kuplignende omstændigheder blev afsat af en ny Gisselfeld-bestyrelse. Siden har luften over det hovedrige gods i Sydsjælland været tyk af grove beskyldninger, politianmeldelser og retssager, og medierne har svælget i den dramatiske og ofte absurde magtkamp. 

Fakta om Gisselfelds ledelsesforhold

Hvorfor en hjemmeside om Gisselfeld?

Kontakt os

english

 

Copyright. Eftertryk tilladt  med tydelig angivelse af kilden. 

Forsidefoto: John Nielsen

Sidste opdateret: 7. april 2014

Historier fra 2007:

Pressemeddelelse fra Erik Danneskiold-Samsøe, 30 december 2007

Elisabeth Lassens familie anklages for at stå bag ulovlig magtovertagelse af Gisselfeld:

Bestyrelsesformands udtalelser er uden hold i virkeligheden

Læs ny stævning

Pressemeddelelse fra Erik Danneskiold Samsøe

Historier fra 2006:

Advokat Harlang genindtræder: sag i Højesteret - 28/02/06

Gisselfelds Venner går tiggergang for at få sag for Højesteret - 28/02/06

Kommentar:  kritik af Dagbladets pressedækning - 3/06/06

Historier fra 2005:

  Læs advokat Harlangs grundige redegørelse for Gisselfeld-stridens juridiske kerne  

Gisselfeld-strid mere fastlåst end nogensinde - 6/3/05

Pressemeddelelse - 6/3/05

Højesteret behandler Gisselfeld-striden sidst på året - 10/3/05

God nyhed: Landbrugsdrift bliver grønnere - 10/3/05

Gisselfeld-gartner forskønner haver på TV mens gods-haver skamferes  - 30/3/05

Nyt problem for Gødstrupsøens fugle: hård jagt - 18/4/05

Gisselfeldstrid heller ikke i højesteret i denne omgang - 16/11/05

Historisk have midt i et fuglereservat

Gisselfeld vil fælde berømt træ

Historier fra 2004 :

Gisselfeld anklages igen for rovdrift - 29/12/04

Herremands-metoder på Gisselfeld - 2/12/04

Misligeholdelse af slot og park skaber ny strid mellem overdirektør og godsledelse - 12/10/04

Skovforening: Gisselfeld har ødelagt naturen - 15/11/04

Artikel-arkiv

(alle tidligere historier)