Pressemeddelelse, 21. august 2007:

  Gisselfeld-sag om magtfordrejning m.v.

Det er nu lykkedes at samle så stærke beviser, at vi kan dokumentere, at den rivaliserende Lassen-familie igennem årtier har etableret sig med Statens fondsmyndighed, Justitsministeriet, som fast medspiller mod vores familie.

Derfor går vi nu til domstolene med sagen. Vi vil efterprøve vores rettigheder i fuldt omfang. Min bror, Christian Danneskiold-Samsøe, er ifølge arvegangsreglerne den næstberettigede til stillingen som Overdirektør, og derfor også sagsøger i sagen.

Det fremgår af materialet, at vores far, H. Christian E.V. Danneskiold-Samsøe, da han var Overdirektør i 1960’serne og 70’erne, blev udsat for forskellige former for undergravende virksomhed, der i fællesskab var iscenesat af Lassen-familien.

Af materialet fremgår det også, at Lassen-familien har udnyttet sine gode forbindelser i magtens korridorer til at trække i trådene i forhold til embedsmænd, ministre og visse toppolitikere. Man kan uden overdrivelse konstatere, at Lassen-familien og ministeriet nærmest er gået i en slags symbiose mod den siddende Overdirektør og institutionens egen fundats.

I 1975 overtog jeg, Erik Danneskiold-Samsøe, embedet efter min fars død.

Gennem årene har jeg indført en lang række forbedringer ved hjemtagelse og genopretning af bortforpagtede jorder, opbygning af et korntørreanlæg, forbedringer af skovdriften m.v. Endvidere har jeg på et tidspunkt gjort forsøg med økologisk drift.

I 1995 blev land- og skovbruget af uafhængige eksperter vurderet til at være bragt på et højt niveau med en lavere belåningsgrad end sædvanligt indenfor danske land- og skovbrug.

Alligevel har jeg været udsat for en lang række grove overgreb og miskrediteringer. I strid mod fundatsgrundlaget har en bestyrelse under ledelse af godsejer J. Koed-Jørgensen og K.G.H. Hillingsø taget magten. I 2002 trak disse sig fra bestyrelsen og indsatte i stedet en ny bestyrelse i strid med fundatsen og i ledtog med familien Lassen. Som såkaldt ”midlertidig Overdirektør” er udpeget Elisabeth Lassens søn, Christian Lassen.

Elisabeth Lassens ambition om at lade hendes familiegren overtage styret, uanset fundatsbestemmelserne, er således midlertidigt lykkedes.

Vi ønsker ved domstolene at få hele sagsforløbet bedømt samlet i helhed, hvori det indgår.

  Under sagen skal afhøres følgende personer:

 

Kammerherreinde Elisabeth Lassen

”Midlertidig Overdirektør” Christian Lassen

Departementschef Michael Lunn

Direktør William Rentzmann

Direktør Dorrit Sylvest Nielsen

Fhv. justitsminister, chefredaktør Hans Engell

Landsdommer Bloch Andersen (tidl. fuldmægtig m.v. i Justitsministeriet)

Kontorchef Mette Rasmussen (tidl. Industriministeriet)

Pensioneret generalløjtnant H.G.H. Hillingsø (tidligere næstformand)

Godsejer Johan Koed-Jørgensen (tidligere bestyrelsesformand)

Bestyrelsesformand, advokat Anker Laden-Andersen

Bestyrelsesnæstformand, direktør Henrik Wedell-Wedelsborg

Bestyrelsesmedlem, godsejer Knud Hjort Rasmussen

Bestyrelsesmedlem, direktør Teddy Jacobsen

Bestyrelsesmedlem, direktør Jon Aasted

 

Den 21. august 2007

Erik greve Danneskiold-Samsøe

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til advokat Christian Harlang, telefon 33 12 20 62 eller 40 78 43 54.