Gisselfeld striden handler om en ny bestyrelses overtagelse af godset.
tegning af Jens Gregersen

Gisselfeld Slot var ved årtusindskiftet plaget af indbrud og tyveri

(tegning: Jens Gregersen)