Blandet

Konflikt mellem Gisselfeld og miljøjournalist når nye højder

Forrige uge (13. august) blev godsforvalter Jens Risom (JR) politianmeldt af journalist Jesper Petersen for forsøg på røveri samt trusler om vold. Og for en uge siden (19. august) blev godsforvalteren erklæret uønsket til hussyn i Jesper Petersens lejede gisselfeldhus, Toruphus. To andre godsmedarbejdere gennemførte i stedet for Jens Risom hussynet. Til Jesper Petersens tilfredshed. …

Konflikt mellem Gisselfeld og miljøjournalist når nye højder Læs mere »

Miljøstyrelsen kritiserer Gisselfeld for orkidémassakre

Midt i maj fældede Gisselfeld gods i hundredevis af udsprungne træer i Sønderskoven og kvaste ved den lejlighed et større antal fredede orkideer af arten tyndakset gøgeurt.Nu har Miljøstyrelsen behandlet anmeldelser af naturødelæggelsen fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Holmegaard Mose Komiteen (HMK).Læs Miljøstyrelsens kritik af Gisselfelds skovdrift her: https://gisselfeld.com/wp-content/uploads/2021/08/210708-Afgoerelse-ift.-klage-over-oedelaeggelse-af-Tyndakset-Goegeurt.pdf Bestanden af tyndakset gøgeurt i Sønderskov var oprindeligt den største i det tidligere Storstrøms amt …

Miljøstyrelsen kritiserer Gisselfeld for orkidémassakre Læs mere »

Gisselfelds skovhugst i maj dræber fugleunger og andre dyr

Flere hundrede træer i Sønderskov er i de seneste uger fældet af tonstunge skovningsmaskiner, der har efterladt opkørte kørespor på kryds og tværs i den regnmættede skovbund.Blandt andet i en tyveårig løvskovsbevoksning med egnens største bestand af den fredede orkidé tyndakset gøgeurt.Men de sjældne blomster er ikke de eneste ofre for en hensynsløs skovning (læs …

Gisselfelds skovhugst i maj dræber fugleunger og andre dyr Læs mere »

Landsret siger nej til husaftale

Heller ikke Østre Landsret fandt onsdag Jesper Petersens skriftlige erklæring fra Gisselfelds afsatte overdirektør til at være tilstrækkelig til at overtage nabolejemålet i det dobbelt godshus han og hans familie har beboet den ene halvdel af siden 1996. Dermed stadfæstedes boligrettens dom fra oktober 2019, hvor et flertal på to dommere mod en vendte tommelfingeren …

Landsret siger nej til husaftale Læs mere »

Usandheder fra Gisselfelds godsforvalter – igen, igen

Som så ofte før talte godsforvalter Jens Risom usandt, da han afgav vidneforklaring i Østre Landsret. Det var ikke meget godsforvalter havde at sige i Jesper Petersens appelsag i Østre Landsret 7. april. Og af det lidt han sagde var mindst een udtalelse ikke rigtig. Nemlig Jens Risoms erindring af Erik Danneskiold-Samsøes gang på godskontoret …

Usandheder fra Gisselfelds godsforvalter – igen, igen Læs mere »