En mini-Gisselfeldsag

Sagen om journalist Jesper Petersen og hans families 6½ år lang kamp for at blive boende i det Gisselfeld-hus de lejede i 1996 – få måneder før en ny bestyrelse blev indsat på Gisselfeld og en omfattende magtkamp brød ud –  er interessant af flere grunde.

Striden er en mini-Gisselfeldsag, forstået på den måde at sagens egentlige indhold er ukendt i den brede offentlighed.

Grev Erik kan fremvise grundige ekspert-redegørelser, der viser at han suverænt har drevet Gisselfeld i 22 år. Magtovertagerne siger det modsatte, men de kan ikke bevise det. Tværtimod, så viser alle regnskaber at de pynter sig med lånte fjer og ikke har reddet Gisselfeld som de påstår.

Journalist og ornitolog Jesper Petersen har brugt det meste af sit liv på at indsamle biologiske data, især om fuglelivet, i Gisselfelds fineste naturområder. Hans naturbeskyttelses-engagement er omfattende og enestående. I 1983 blev det 19 kvadratkilometer store Holmegaard Mose-område udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde på baggrund af Jesper Petersens grundige fugleregistreringer og rapporter udgivet i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening.

Gisselfelds godsforvalter kender Jesper Petersens faglige indsigt, men vælger bevidst at fordreje hans journalistiske arbejde og natur-engagement. Godsforvalteren påstår, at han og Gisselfelds øvrige ansatte er udsat for psykisk vold fra Jesper Petersens side, men det forholder sig omvendt.

De aktuelle artikler her på Gisselfeld-hjemmesiden om bestyrelsesledelsens personlige krig mod på Jesper Petersen, dokumenterer at Jesper Petersen – ligesom Grev Erik – er den forfulgte part.

Sammen med bl.a. den jyske godsejer, Koed-Jørgensen, påstod godsforvalter Jens Risom i slutningen af 1990’erne at Grev Erik udøvede psykisk terror mod Gisselfelds ansatte og godsets ledelse.

De, der har sat sig ordentligt ind i den omfattende kamp om magten over Danmarks 5. største jordgods – vurderet til at være 500 millioner kr. værd – véd at Koed, Risom m.fl. har ført myndighederne og offentligheden bag lyset.

Sandheden er, at general Hillingsø og godsets personale tvang Koed-Jørgensen til at gå af på grund af hans psykisk vold mod de ansatte på Gisselfeld. Overfor myndighederne undgik han dog tiltale for det tyranni han udsatte Grev Erik for. Sågar nåede han efter at være blevet smidt ud af Gisselfeld på grund af dårlig ledelse at blive slået til Ridder af Dannebrog af første gang samt få udbetalt mange hundredetusind kroner for sin tvivlsomme indsats på Gisselfeld – en indsats han altid har påstået udelukkende skete for at redde Gisselfeld og for et minimalt bestyrelseshonorar.

Det er besynderligt, at Jens Risom siden Koed-Jørgensens exit fra Gisselfeld har videreført Koed-Jørgensens tyranniske herremandsfacon overfor Jesper Petersen, Grev Erik og andre, der ikke underdanigt har villet bøje sig i gruset for Gisselfelds nye herremandsledelse.

Lars Maach, Bregninge d.2 december 2004

Jens Risom’s såkaldte “Chikane-liste Jesper Petersen (JP) for perioden 1996-1999 vedhæftes nedunder.

“Som udgangspunkt er alt det Jens Risom skriver usandt, dybt krænkende og injurierende”, lyder Jesper Petersens kommentar til godsforvalterens anklager.