Gisselfeld og Faxe Kommune arbejder stålsat på 6. masseudryddelse

Præcis samme dag som FN 4. juni  2021 officielt påbegyndte årtiet for gendannelse af Jordens økosystemer var Faxe ”klima”-kommune igang med det stik modsatte.

Der var engang en vidunderlig grøftekant med stor plante- og insektrigdom: Sidste år ynglede også et par kærsangere lige her.

Langs hele Søtorupvej foretog en skinnende blå kæmpetraktor med diverse slå-aggregater en totalmassakre på ca. 10.000 m2 sommerfuglehabitat.  Farvel til alle vilde planter, vokset op til 1½ meters højde siden april, fra vejkant til markstart; visse steder i op til 10 meters bredde. Titusindvis af skønne blomster med nektar resten af sommeren til sommerfugle og andre insekter. Såsom hjortetrøst, dueurt, burre, vild merian, blomstrende kørvel, knopurt, agermåne og mange, mange flere.

Et væld af insektlarver er pulveriseret. Som f.eks. den fantastiske dueurtsværmerlarve, der ligner en lille kobraslange med falske skræmmeøjne.  Og dagsværmeren duehale, der flyver og suger nektar præcis som en kolibri.

Også fuglereder tilhørende kærsanger, tornsanger m.fl.  smadres. Som loven ellers forbyder at ødelægge.

I de senere år har kommunen ellers praktiseret en perfekt grøftekantsslåning langs Søtorupvej med klipning af et godt og vel et en meter bredt spor langs vejkanten i juni. Og en totalslåning sidst i efteråret, hvor planterne er visnet, eller er ved det. Man har sågar hensynsfuldt efterladt en del frøstandere af burre og kartebolle længst væk fra vejen som stillitser har ernæret sig af i den mørke vinter og lyst landskabet op for os, hvis dag beriges ved oplevelsen en farvestrålende stillitsflok på en mørk vinterdag.

Hvorfor kasserer kommunen den ellers positive udvikling? Og så netop nu hvor flere og flere forstår betydningen af at vi har en sund og levende natur omkring os.  Og i skærende kontrast til Faxe Kommunes tilmelding til miljøministerens konkurrence om at blive ”Danmarks vildeste kommune” til næste år.

De (få) overlevende insekter fra kommunens vejbredsmassakre er uden overlevelsesmuligheder om de flygter nord eller syd for Søtorupvejen. 8. juni blev 70 hektar kornmark mod nord oversprøjtet med gift. Anden eller tredje markforgiftning siden marken blev sået til i april. 

8. juni oversprøjtede Gisselfeld det meste af Søtorup med en hæsligt lugtende gift. Som godset gør omtrent hver 3. uge i vækstsæsonen.

Dødskraften herfra prøvede jeg selv for præcis tre år siden, hvor en af godsets sprøjtevognsførere bevidst valgte ikke at stoppe, da jeg ville gøre opmærksom på en netop landet bisværm i kanten af marken.  Jeg blev oversprøjtet med gift og havde ondt i lungerne i over et år. Normalt  ved den slags forgiftninger, sagde lægen på arbejdsmedicinsk klinik på Bispebjerg hospital, som efterfølgende undersøgte mig. Læs Ekstra Blads-artikel via link her: https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/drama-paa-kendt-dansk-gods-det-er-en-afskyelig-handling/7208803

De dyr og insekter, der nåede at flygte syd for Søtorupvejen får kun en stakket frist.  14. juni pulveriserede Gisselfeld alle lokalområdets resterende vilde planter i de 1,5 hektar søenge  syd for Søtorupvejen. En slåning godset udfører alt for ofte og for tidligt på året.

Sådan ser det ud, når Gisselfeld (alt for ofte) slår de braklagte enge langs Søtorupvej.

Ved slåningen forleden blev et rålam, der trykkede sig i det leje den har gemt sig i siden fødslen, for nyligt mast ihjel af den tonstunge traktor. Det almindelige er, at rålam får klippet benene af i slåmaskinen og skrigende må aflives. Så på sin vis slap det maste rålam 14. juni nådigt.
Mange andre mindre dyr går til.

De mest forrykte år siden 1996 hele seks gange fra maj til oktober. ”Det må ikke stritte”, som Erik Danneskiold Samsøe rammende beskrev tankesættet for 20 år siden hos den nye, strømlinede godsbestyrelse.

Samme tankesæt har i over et kvart århundrede forurenet Sjællands næstdybeste sø og dens 6 milliarder liter vand. I de seneste uger er algerne væltet frem.  Professor i ferskvandsbiologi på Københavns Universitet, Kaj Sand-Jensen, udpegede for fire år siden Gisselfelds industrilandbrug som ansvarlig for at engens engang krystalklare badesø om sommeren forvandles til en stinkende algesump, hvilket de ansvarlige myndigheder ­­­- som med så meget andet – desværre effektivt lukker øjnene for. Endda selvom Søtorupsøen nyder den alle højeste beskyttelses i EU i form af Natura 2000 og fuglebeskyttelsesområde.

Gisselfeld opsatte tidligere på året fiskeri forbudt-skilte. Men godsets storbrug af kunstgødning på markerne rundt om Søtorupsøen har siden maj overflødiggør skiltene. Foto fra 10. juni.

Se video fra sidste sommers algekatastrofe i Søtorup Sø via link her:  https://www.youtube.com/watch?v=bz_T0G2G7ts

Også al vegetation langs Gisselfeldvej fra omfartsvejen til Gisselfeldparken samt alle vilde blomster langs Louiselundvej – i alt 2 hektar – er forvandlet til en død golfgreen her i juni. Alt i alt ca. 5 hektar, svarende til over 60, vilde, villahver.

Det burde ikke være lovligt og da slet ikke i et EU-fuglebeskyttelsesområde.

Ovenstående skrevet af journalist Jesper Petersen, Søtorupvej 5, juni 2021.

Den fantastiske larve af dueurtsværmer fra Søtorupvejs grøftekant.
Agermåne i den rige grøftekant