Gisselfeldstrid heller ikke i Højesteret i denne omgang

Sygdom samt mangel på penge og advokat har spændt ben for Grev Eriks Højesteretssag. Den 7½ år gamle strid om ledelsesmagten på Danmarks 5. største jordgods er udsat, og afgøres måske først i 2007.

af Jesper Petersen

Den langtrukne Gisselfeldstrid er endnu engang blevet sendt ud i forlænget spilletid.

Højesteretssagen, der skulle være påbegyndt den 30. november, er blevet udsat. Og det er 2. gang Højesteret udsætter sagen.

Årsagen er, at Erik Danneskiold-Samsøe, er blevet syg.

”Jeg har været under et meget stort pres i meget lang tid”, fortæller Grev Erik fra sit sygeleje på slottet.

”Presset har været særlig hårdt i det sidste halve år, fordi jeg har skulle skaffe et større beløb for at kunne føre min retssag ved Højesteret. Mine modstandere har sikret sig selv fri tilgang til Gisselfelds pengekasse, men lukket kassen for mig, så den retssag, jeg har anlagt på Gisselfelds vegne, må føres på helt unfair og urimelige vilkår.”

”Min situation er helt grotesk. Jeg er forpligtet til at forsvare godset. Jeg har det fulde ansvar for, at testamentet bliver respekteret. Jeg skal som overdirektør leve op til alt hvad der står i dette testamente. Det er min pligt, som jeg tog på mig, da jeg tiltrådte stillingen efter min far for over 30 år siden. Derfor er jeg tvunget til at kæmpe for at beskytte Gisselfelds testamente, fundatsen.”

Under normale omstændigheder ville sygdom 14 dage før starten på en retssag ikke få så drastiske følger. Men problemet er, at Gisselfelds 10. overdirektør er uden advokatbistand og derfor helt alene om at føre sin sag i Højesteret.

En i forvejen meget vanskelig situation, også selv om greven ikke var blevet syg.

”En bekendt sammenlignede min beslutning om selv at føre min sag i Højesteret med at forsøge at køre fra Michael Schumacher i et formel 1-løb i min lille Golf!”, fortæller Grev Erik og trækker lidt på smilebåndet.

Optimist trods krise

Men ellers er der nu ikke meget at grine af. Ovenpå 8 år med en helt fastlåst strid om ledelsesretten på Danmarks 5. største jordgods, og stedets enestående 304 år gamle testamente, skrevet af Christian V’s uægte søn, Christian Gyldenløve, er Grev Erik udmattet og syg

Siden advokat Harlangs exit har Grev Erik forsøgt at skaffe de 400.000 kr., som Harlang har forlangt for at føre sagen ved Højesteret. Efter i 7½ år at have bistået Gisselfeld-greven i den til tider forrykte og særdeles ressourcekrævende strid, sagde Harlang i november 2004 definitivt stop for yderligere advokat-assistance på kredit.

Det var ellers lige ved at lykkes for Grev Erik at få sin advokat tilbage på sagen.

”Jeg har samlet over halvdelen af beløbet ind, og jeg skal nok også få skaffet resten snart”, lyder det fra Gisselfelds hårdt prøvede overdirektør.

Særligt de sidste uger har været hårde, fortæller en træt greve fra sit sygeleje på slottet.

Først på måneden, da han fortsat ikke havde fået samlet de 400.000 kr. sammen, og indså at det ville blive vanskeligt at få det krævende juridiske forberedelsesarbejde færdiggjort på en tilfredsstillende måde – og til tiden – skrev Grev Erik til Højesteret og bad om udsættelse. Det blev afslået.

”Fast besluttet på så at gennemføre som selvmøder fortsatte jeg arbejdet med at forberede ekstrakten. Men i sidste uge blev jeg syg. Det fortsatte weekenden over. I mandags tilså min læge mig og udfærdigede en sygemelding, som jeg dagen efter faxede ind til Højesteret.”

 Tilbage i sommeren 2001, da Chr. Harlang i forbindelse med den dengang verserende landsretssag for 4. gang henvendte sig til Indenrigsministeriet for at få fri proces til sin klients helt specielle sag, opsummerede advokat Harlang sagens urimelighed således:

”Bestyrelsen har frataget min klient økonomisk baggrund for at kunne føre sig sag mod samme bestyrelse.

Staten har afstået min klient fri proces.

Min klients situation er derfor den, at han ikke har økonomisk mulighed for at have advokat i sagen, der udover at have betydning for ham personligt, også drejer sig om hvorvidt Danneskiold-Samsøe-familien, der i ca.300 år har passet det kulturhistoriske klenodie Gisselfeld, kan opretholde deres ret dertil, så længe denne ret ikke er eksproprieret med fuld erstatning.

Det er selvsagt aldeles uklædeligt for et retssamfund, at min klient skal bringes i den nu foreliggende situation som selvmøder.”

Karaktér- og justitsmord

Lars Maach talsmand fra netværket ”Gisselfelds Venner” siger:

”Grev Erik har i umenneskelig lang tid befundet sig i en omvendt Jeppe på Bjerget-situation. Han må i princippet nive sig i armen hver dag, fordi det er svært at tro på at det, der foregår er virkelighed. Fra en af de mest magtfuldkomne og indflydelsesrige stillinger er han endt i et mareridt, hvor han i vid udstrækning er uden det minimum af retssikkerhed som alle andre borgere i Danmark har. Han er frataget sin løn, sin bil, sin telefon. Og på ulovlig vis forhindrer man ham i at forsvare Gisselfelds grundlov ved at nægte ham adgang til godsets pengekasse, mens kredsen omkring bestyrelsen forgyldes med millioner af kroner. Oveni chikaneres Erik på sin private bolig af den ulovlige ledelse på godset, der uden hensyn til Grev Eriks privatliv har flere og flere kommercielle aktiviteter i parken og på slots-øen lige uden for hans private vinduer, for at sikre sig selv reklame samt hårdt tiltrængte indtægter til godsets stadig dårligere indtjening. Netop i de kommende to weekender forventes eksempelvis 20.000 gæster at besøge godskontorets julemarked, der har slottet – og Eriks hjem – som vigtigste julekulisse.”

Ifølge Gisselfelds Venners talsmand, der siden advokat Harlangs farvel har fungeret som mandatar for greven, har de to Gisselfeld-bestyrelser siden stridens start i 1996, Justitsministerium m.m. begået både karakter- og justitsmord på 60-årige Erik Danneskiold-Samsøe.

”Andre ville være død af dét Grev Erik har været udsat for”, fremhæver Lars Maach.

Frataget næsten alt

Selv siger Grev Erik om de sidste 8 års belejring; fysisk og psykisk:

”Presset har været enormt i lang tid. Det er faktisk svært at beskrive i få ord hvilken byrde jeg har båret siden 1996, hvor en ny bestyrelse tiltvang sig magten over gods og pengekasse; fratog mig mine testamentariske rettigheder og gjorde mig til kustode på det gods, hvor jeg er arveberettiget til stillingen som stedets øverste leder. Jeg er ulovligt blevet berøvet min bil, min løn, min telefon og meget andet. Den mindste man kunne gøre var at stoppe obstruktionen af domstolsbehandlingen af den ulovlige magtovertagelse, der er sket. Men Højesteretssagen er man åbenbart så bange for, at man kæmper med næb og kløer for at forhindre at den gennemføres.”

”Koed-Jørgensen, der var øverste leder af den første ulovlige og ugyldige bestyrelse fra 1996-2002, sagde, at jeg ikke mere ydede noget for godset, så bil, løn og telefon kunne man uden videre ta’ fra mig. I stedet kunne min løn, og de penge, der kom ind ved at sælge min BMW komme i godskassen, og bruges til at prale med forbedret økonomi samt finansiere million-honorarer til bl.a. Koed-Jørgensen.”

”Jeg er blevet mødt med grundløse anklager, politianmeldelser, retssager og mistænkeliggjort og sværtet til på utallige måder. Bestyrelsen har gennemtrumfet generende revisioner på slottet, og rejst grundløse beskyldninger om at antikviteter, tilhørende Gisselfeld, men i min varetægt, var forsvundet – hvad de ikke var!”

”Da de grove økonomiske chikanerier startede, afkrævede man husleje for min privatbolig på slottet og inddrog hele min løn – og mere til. Da min løn udeblev, ringede jeg i september 1999 til bankdirektøren i min bank og spurgte om min løn var indgået. Først sagde han, at det var den ikke. Så sagde han ”Hov, det ser meget mærkeligt ud: Gisselfeld Godskontor har overført én øre til deres konto.

Det var godt nok specielt! Sådan har der været mange besynderlige – og urimelige – begivenheder”, fastslår Erik Danneskiold-Samsøe træt, og tilføjer, at han senere på året i 1999 fik en del af sin løn tilbage. Men ikke fordi godskontorledelsen fortrød den grove adfærd. Nej, Grev Erik fik lige akkurat så meget af sin løn tilbage, at han kom over den magiske grænse for fri proces som bestyrelsen for alt i verden ville undgå at deres modstander fik adgang til. I modsat fald ville han nemlig have været i stand til at betale sin advokat og Gisselfeldstriden ville ikke være blevet forsinket men ville for længst have været afsluttet med en endelig dom i Højesteret.

Det var ved redaktionens slutning ikke muligt at få en kommentar til sagen fra bestyrelsesformand og advokat Anker Laden-Andersen.

(16. november 2005)