Landsret siger nej til husaftale

Heller ikke Østre Landsret fandt onsdag Jesper Petersens skriftlige erklæring fra Gisselfelds afsatte overdirektør til at være tilstrækkelig til at overtage nabolejemålet i det dobbelt godshus han og hans familie har beboet den ene halvdel af siden 1996.

Dermed stadfæstedes boligrettens dom fra oktober 2019, hvor et flertal på to dommere mod en vendte tommelfingeren nedad.

Retsformand Bloch Andersen sagde efter at dommerpanelets var enedes om en såkaldt tilkendegivelse:

”Der har været en høj grad af imødekommenhed og velvilje fra greve Erik Danneskiold-Samsøes side, men det er ikke nok. Aftalen er meget usædvanlig, som den er beskrevet, og så kræver det altså en højere grad af dokumentation at bevise en sådan aftale.”

Sagen faldt på, at overdirektør Erik Danneskiold-Samsøe nægtede at møde op og bevidne aftalen, både da sagen blev behandlet i byretten i Næstved og nu også i landsretten.

Grevens advokat igennem mere end et årti, Christian Harlang, forsøgte til det sidste at få greven overtalt til at sikre skridsikker dokumentation i sagen

Men end ikke en supplerende vidnefast bekræftelse ville greven gå med til. ”Fremvis min skriftlige erklæring fra 2010, det er nok”, skrev greven i en SMS.

Men det var det ikke.

To centrale vidners bekræftelse af husaftalen – advokat Christian Harlang og grevens mandatar Lars Maach, der ikke afgav forklaring i byretten – ændrede ikke noget set gennem landsrettens briller.

Hvorved Jesper Petersen mister ikke bare retten til Toruphus’ østlige halvdel, Søtorupvej 5B, men også den tilhørende have på 2.500 m2, som han har passet og drevet biodynamisk i mange år, også lang tid inden den forrige lejer døde i 2013.

Den dyrerige have risikerer nu bl.a. at blive oversprøjtet med Round Up som den rationelle godsledelse i årevis har pøset ud både i landbrug, skovbrug og i haverne tilhørende godsets ca. 125 idylliske udlejningshuse.

”Allerede omkring klokken ni dagen efter godsledelsens sejr i landsretten parkerede godsforvalter Jens Risom få meter fra mine vinduer for efterfølgende at gennemgå nabolejemålets hus og have med en godsmedarbejder, der koncentreret lyttede til Jens Risoms instrukser”, fortæller Jesper Petersen.

Frem til Jesper Petersen i 2018 påbegyndte en kombineret fremleje og istandsættelse af det faldefærdige nabolejemål var Gisselfeld fuldstændig uden interesse i det; man lod det bare forfalde.  Advokat Bjarne Overmark fremhævede i sin procedure den åbenlyse mangel på logik

Også den del af Toruphus, Søtorupvej 5A, Jesper Petersen har beboet i et kvart århundrede lod Gisselfeld bevidst forfalde, trods talrige appeller om vedligeholdelse fra lejeren.

Som godsets eneste udlejningshus nægtede godset i henved 20 år at møde op hos Jesper Petersen til de hussyn man nøje afholder hvert år.

Under en huslejenævnsbesigtigelse i februar 2017 sagde Jens Risom at ”godset overvejede at kondemnere  hele Toruphus”. Utvivlsomt fordi det var godsledelsens sidste måde at få smidt Jesper Petersen ud af hans hjem som hævn for hans kritiske artikler om godsets naturødelæggelser samt den giftige ledelsesstriden mellem bestyrelse og overdirektør fra 1996 til 2010.

5. maj bekendtgør Østre Landsret dommen, der teoretisk endnu kan ende i Højesteret, hvis Erik Danneskiold-Samsøe i 11.time ombestemmer sig og bevidner husaftalen. Ellers bliver Jesper Petersen nødt til at acceptere, at han – trods klar aftale om det modsatte – arbejdede gratis for Gisselfeld i årevis.

                                                                 S L U T