Ny næring til 22 år gammel strid om Gisselfeldhus

Den mangeårige konflikt mellem Gisselfeld og miljøjournalist Jesper Petersen når i øjeblikket nye højder.

2. oktober led Gisselfeld sit nederlag nr. 5 i retten. Boligretten i Næstved dømte det store sydsjællandske gods til at reparere Jesper Petersens lejede bolig siden 1996, Toruphus på Søtorupvej, som godset i årevis havde ladet forfalde.

I over 20 år nægtede Gisselfeld at foretage det årlige hussyn som ellers gennemføres i de andre af godsets godt og vel 120 lejemål. Imens faldt Toruphus mere og mere sammen og Jesper Petersen måtte ty til kreative måder at forhindre, at husmurene væltede. 

Lejerne i Søtorupvej 5A måtte ty til drastiske , kreative metoder for at undgå at Toruphus faldt sammen om ørene på dem.
Boligrettens dom over Gisselfelds mangeårige misligholdelse var enstemming og klar.  Her den totalrenoverede vestgavl ved årsskiftet, en del af den omfattende renovering.

Boligrettens dom turde godset dog ikke negligere, og siden begyndelsen af efteråret og igennem vinteren har 2-3 håndværkere arbejdet på at reparere det groft misligholdte Toruphus.

Det omfattende renoveringsarbejde er endnu ikke helt afsluttet. Det udskiftede bindingsværk og nyopmurede vægge mangler således endnu at blive malet og kalket. Herefter funkler det 170 år gamle hus næsten som nyt.

Ja, Toruphus vestlige lejemål gør. Den østlige del gør ikke. Dette lejemål, som Jesper Petersen har gjort krav på og rådet over siden den tidligere lejer døde i 2013, strides de to parter om i retten på 4. år.

Flere retssager

Jesper Petersens krav på lejemålet blev i modsætning til stort set alle øvrige krav ikke imødekommet af boligretten, der med dommerstemmerne 2-1 afviste et skriftligt dokument udfærdiget af Gisselfelds overdirektør Erik greve Danneskiold-Samsøe.

”Desværre var dokumentet det eneste vi havde i retten, for beklageligvis nægtede EDS at vidne”, fortæller Jesper Petersen.

”Den forhenværende overdirektør vil ikke have noget som helst med Gisselfeld at gøre mere, forklarede han. Ærgerligt og overraskende for mig. Heldigvis har vi nu fundet nye centrale vidner til appelsagen i Østre Landsret, der her vil bevidne lejeaftalens juridiske gyldighed.”

En kommunikationsfejl mellem Jesper Petersen og hans advokat Bjarne Overmark betød, at Gisselfeld for første gang siden stridens begyndelse i 1998 indkasserede en kærkommen sejr. Fristen for at anke boligretsdommen var 4 uger. Men skal man forhindre at en anket dom kan effektueres er fristen 2 uger. Modparten var hurtig til at udnytte denne fodfejl og Advokatfirmaet Svendsen anlagde prompte en fogedretssag for at få Jesper Petersen fjernet fra Søtorupvej 5B, som han har rådet frit over seks år.

23. januar rykkede fogedretsdommer, advokat Torsten Svendsen, G’s godsforvalter Jens Risom og G’s tømrer ud til Toruphus og krævede nøglerne udleveret, så låsen kunne blive udskiftet, og stuehus, udhus og 2.500 m2 have ryddet.

”Jens Risom havde svært ved at skjule sin personlige henrykkelse over udviklingen”, fortæller Jesper Petersen og tilføjer: ”Og på det menneskelige plan undede jeg ham pyrrhussejren oven på alle de ydmygelser og nederlag han har lidt i denne sag siden 1998.”

”Under domsforhandlingen af fogedretssagen i Næstved 12. december bankede advokat Torsten Svendsen i bordet for en afgørelse i Gisselfelds favør, så, som han sagde, ”ejendommen kan blev istandsat og lejet ud igen”.

Men sådan skulle det ikke gå.

Søtorupvej 5B sat til salg

25. februar opsatte en ansat i ejendomsmægler Heegaard en salgsgalge ud for Søtorupvej 5B.

”Jeg kontaktede samme dag ejendomsmægler Heegaard, der har konto i Vestergade i Haslev”, fortæller Jesper Petersen.

”Hvor Mikkel Heegaard overraskende oplyste, at man da ikke havde en ejendom på adressen Søtorupvej 5B til salg. Han tilføjede dog efter nogen snak, at hans kollega Anette vistnok arbejde på at gøre en salgssag klar. Jeg bad om at få sagen at se, så snart den var klar, hvilket Mikkel Heegaard lovede (men aldrig gjorde). Hvilket jeg gentog i en mail jeg sendte 26. februar, ligesom oplysningen om at der verserer en retssag ved Østre Landsret angående lejeretten til ejendommen.”

Så gik der tre uger. Enkelte henvendte sig til Jesper Petersen på Søtorupvej 5A og spurgte om huset var til salg.

Jesper Petersen fortæller:

17. marts dukkede Mikkel Heegaard op på Søtorupvej 5 i bil efterspændt trailer og pillede slagsskiltet ned.

Hvorfor piller I slagsskiltet ned, er huset solgt? spurgte jeg Mikkel Heegaard. ”Det har jeg ikke ret til at udtale mig om. Jeg har tavshedspligt”, svarede han.

Et opkaldt til Anette Heegaard var lige så ufrugtbart. Har I solgt huset, ville jeg vide.

”Jeg kan ikke udtale mig, du må ringe til Jens Risom”, svarede hun

Er det en særlig aftale I har indgået med Gisselfeld?

”Vi må jo ikke udtale os om nogen som helst handler”, lød svaret.

Men hvis I ikke kan oplyste om huset er solgt eller ej hvordan kan I så være ejendomsmægler?

”Men hvad vil du med det, jeg skal lige vide hvem er du?”

Jeg er nabo til Søtorupvej 5B. Jeg sendte jer en mail 26.februar. Har du set den mail?

”Nej”, jeg véd Mikkel har læst den. Men altså, du skal henvende dig til Jens Risom. Du er jo lejer til ham, er det ikke korrekt?

Nej ikke til ham, men til Gisselfeld. Men han tror sikker at jeg er lejer huset af ham.

Et telefonopkald til Gisselfelds godsforvalter gav heller ikke svar på spørgsmålet om Søtorupvej 5B er solgt eller ej.

Har I solgt Søtorupvej 5B, spurgte jeg Jens Risom. ”Det véd jeg ikke”, svarede han.

Jeg oplyste, at jeg havde talt med ejendomsmæglerne, der oplyste at de ikke måtte udtale sig om sagen og at det jo med sådanne vilkår var svært at sælge et hus, hvortil Jens Risom svarede: ”Det kommer jo heller ikke dig ved.”

Hvorfor Gisselfeld ændrede mening fra at ville istandsætte 5B og genudleje det, til at sælge det, havde Jens Risom ingen kommentarer til, der afsluttede den korte telefonsamtale med et ”Vi ses i retten!”

(8.april 2020, skrevet af Lars Maach, talsmand for Gisselfelds Venner)

25. februar satte ejendomsmægler Heegaard Søtorupvej 5B til salg
17. marts blev salgsskiltet pillet ned igen. Hverken Mikkel eller Anette Heegaard ville oplyse om Søtoupvej 5B var solgt. Gisselfelds godsforvalter ej heller.