Politiet: Gisselfelds godsforvalter må gerne true lejer med tæsk

13. august sidste år blev miljøjournalist Jesper Petersen og godshuslejer på 26. år truet med tæsk af Gisselfelds godsforvalter og administrerende direktør, Jens Risom.
Godsforvalteren var så utilfreds med at blive fotograferet, at han truede med at bruge vold.
Udover voldstruslen fra en meget aggressiv godsforvalter, så forsøgte Jens Risom desuden at frarøve mig mit kamera”, fortæller Jesper Petersen.
Godsforvalterens angreb blev forhindret korporligt af godsets parkgartner, der stoppede Jens Risoms angreb ved at blokere hans vej mod mig med sin krop”.

Episoden blev politianmeldt. Men Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi afviste anmeldelsen.
Politiet fandt det ikke engang relevant at afhøre den aggressive og voldstruende godsforvalter.
Således skriver politikommissær Mads Friis Justesen:
Jeg har lagt vægt på, at jeg i din anmeldelse, ikke kan finde et gerningsindhold for anmeldelse af røveri jf. straffelovens § 288, røveri. Vedr. straffelovens § 266, trusler, kan jeg oplyse dig om, at udtrykket ”jeg varper dig en”, ikke er omfattet af bestemmelserne i straffelovens § 266, der vedrører trusler på livet. Der er derfor ikke grundlag for at starte en efterforskning op, på grundlag af din anmeldelse.”

Og Rigspolitiets senioranklager Emil Folker er enig. I endelig afgørelse af 24. november skriver han:
Jeg er enig i politiets afgørelse. Begrundelse for min afgørelse er, at der ikke er en rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart. Jeg er altså enig i politiets vurdering af sagen. Jeg har ved min afgørelse lagt vægt på det samme som politiet vedrørende trusler og røveri. Jeg skal vedrørende truslerne bemærke, at trussel om simpel vold falder uden for anvendelsesområdet for straffelovens § 266, jf. bl.a. Højesterets dom U 2013.472 H, som afviste, at udtalelse ”en omgang bank” var en strafbar trussel. Jeg skal vedrørende røverianmeldelsen bemærke, at der på det foreliggende grundlag ikke er noget rimelige belæg for at antage, at Jens Risom havde en berigelseshensigt eller en hensigt om at begå vold mod dig, men derimod en hensigt om at hindre fotograferingen.”

”Ganske rigtigt udtrykte den normalt fotoglade Jens Risom på forskellig vis 13. august sidste år, at han var utilfreds med at jeg fotograferede ham på indkørselspladsen foran Toruphus. Det ses bl.a. på mit første foto fra denne dag af ham og godsets kvindelige parkgartner.”

”Parkgartneren valgte så kort tid før jeg tog det første billede at blokere Jens Risoms angreb på mig med løftede arme og med sin krop, mens hun med hævet stemme sagde: ”Nu stopper I to! Jeg er helt rolig, men det er I to ikke””, forklarer Jesper Petersen videre.
”Parkgartneren må åbenbart have ment, at JR – der jo er kendt som en truende og aggressiv person – kunne finde på at overfalde mig fysisk, og derfor valgte hun at forhindre det ved at stoppe hans fremfærd fysisk.”

Jesper Petersen tilføjer : ”Som illustration til det aktuelle eksempel på at ”alle er lige for loven, men nogle er mere lige end andre” kan man jo lige forstille sig den modsatte situation: Hvis JEG havde truet godsforvalteren med tæsk under den chikane godset har udsat mig og min familie for i to årtier! Så ville man have himlet op og pudset sin hær af utroværdige advokater på mig med henvisning til alverdens lovparagraffer. F.eks. Lejelovens § 83, stk.1, om ”god skik og orden”, som under godsets hidtil giftigste retssag over 5½ år fra 1999 til 2004.

Eneste gang jeg har set menneskerettighederne krænket i en boligretssag, udtalte advokat Lars Urup Johansen om denne retssag, tabt af Gisselfeld og Jens Risom. Som de øvrige fire retssager, der har været ført vedr. Jesper Petersens lejemål siden 1996.
Læs artikel om retssagen fra 1999-2004 – fyldt til bristepunktet med usande anklager, nedgørelse og krænkelser fra Gisselfelds/Jens Risoms side – via link her: https://gisselfeld.com/vi-har-at-goere-med-en-yderst-rabiat-lejer-der-ikke-skyer-nogen-midler/

Læs artikel om voldsepisode 13. august sidste år: https://gisselfeld.com/konflikt-mellem-gisselfeld-og-miljoejournalist-naar-nye-hoejder/