Pressemeddelelse, den 6. marts 2005:

Det er nu så godt som sikkert, at Gisselfeld-striden bliver afgjort i Højesteret. Alle forsøg på at nå et forlig og undgå højesteretssagen anses for at have lidt endeligt skibbrud.

Siden Hillingsø/Koed-bestyrelsen blev tvunget til at forlade Gisselfeld for tre år siden på grund af grov psykisk terror mod medarbejderne (se separat artikel om dette), har en ny bestyrelse og Gisselfelds suspenderede 10. overdirektør ad flere omgange forhandlet en forligsløsning om ledelsesforholdene, samt Gisselfelds over 300 år gamle fundats.

Senest i efteråret forligsforhandlede de to parter.

Bestyrelsen tilbød ved den lejlighed at betale grev Erik Danneskiold-Samsøe fire millioner. Skattefrit, som det hed. Plus en aflønning på 600.000 kr. for 2005. Greven ville ydermere i et år få titel af overdirektør, men kun af navn, ikke af gavn. Desuden ville bestyrelsen betale ”overdirektøren” en brugt firmabil til 50.000 kr.

”Når jeg så forlod slottet med udgangen af 2005 ville jeg kunne overtage bilen til den pris den til den tid blev vurderet til”, hed det i forligstilbuddet, fortæller Gisselfeldgreven.

Men forliget blev ikke til noget, først og fremmest fordi heller ikke det seneste udspil ifølge Grev Erik bringer ledelsesforholdene i overensstemmelse med Gisselfelds meget specielle testamente fra 1701, 1702 og 1725. Samt tillægsfundatsen fra 1993.

I november forlod advokat Chr. Harlang sagen i protest mod de urimelige økonomiske vilkår som Erik Danneskiold-Samsøe og han selv bydes i denne juridisk specielle strid, som om fem uger – den 16. april – har verseret 7 år ved domstolene.

Erik Danneskiold-Samsøe er blevet pålagt at betale sammenlagt knapt 400.000 kr. i retsgebyrer, penge som han på et hængende hår – og mod alle ods – har været i stand til at fremskaffe.

Og i modsætning til bestyrelsens advokater har Chr. Harlang i over 6 år måttet føre sagen mod forventet efterbevillig, idet godskassen er lukket for Harlang. Samtidig har bestyrelsen siden 1. juni 1999 inddraget halvdelen af hans løn, hvorved han har været afskåret fra selv at betale dele af advokathonoraret til Harlang.

Indenrigsministeriet har i flere omgange nægtet Grev Erik fri proces. Det seneste afslag behandles i øjeblikket af Folketingets Ombudsmand.

Oprindeligt skulle sagen have været domsforhandlet i Højesteret den 26., 27. og 28. januar i år, men Chr. Harlangs exit betød en udsættelse af sagen.

Om to dage, tirsdag den 8. marts kl.10.15, møder Grev Erik i Højesteret for at aftale hvornår den udsatte højesteretssag skal domsforhandles. Sagen forventes tidligst at komme for til efteråret, måske endda først til næste år, 2006. Den dramatiske og betændte ledelsesstrid vil til den tid have verseret i 8 år ved domstolene.

Klik inde på hjemmesiden www.Gisselfeld.com i de kommende uger, hvor hidtil ukendte sider af den helt fastlåste ledelsesstrid på Gisselfeld vil blive eksponeret.

Læs her og nu sidste nyt på hjemmesiden:

  1. Gisselfelds over 300 år gamle fundats.
  2. Oversigt over ledelsesforholdene på Gisselfeld.
  3. Kampen om slottet: Nyhedsartikel om stridighederne omkring Grev Eriks private bopæl på Peder Oxes gamle herreborg.

Gisselfeld-hjemmesidens redaktion

den 6. marts 2005

www.gisselfeld.com