Retten sat på 300-årsdag for Gisselfelds grundlov

Ved et underfundigt sammentræf faldt startdagen på Erik Danneskiold-Samsøe’s længe ventede landsretssag mod Gisselfelds bestyrelse, Civilretsdirektoratet og Justitsministeriet blot to dage før 300-årsdagen for Gisselfelds specielle fundats. Gisselfelds fundats er udfærdiget hhv. d.19 september 1701 samt 18 september 1702.

Over 8 retsdage i september og oktober 2001 behandlede Østre Landsrets 14. afdeling i Fredericiagade i København det juridiske hundeslagsmål, der drejer sig om hvorvidt myndigheder og bestyrelse har krænket “Gisselfelds grundlov” ved at fratage overdirektørens sin bestemmelsesret over Gisselfeld, inddraget hans løn, bil, telefon, opkrævet 25.000 kr i månedlig husleje m.m.

Bestyrelsen har – med Civilretsdirektoratets hjælp – suspenderet greven som overdirektør, fjernet ham fra bestyrelsen og sat sig tungt og egenrådigt på den daglige drift af godsets knapt 4.000 hektar marker og skove. Bestyrelsens ihærdige forsøg på at drive den suspenderede overdirektør ud af den historiske forsvarsborg fra 1500-tallet, der har været grevens private hjem siden 1975 (hvor han arvede den attraktive overdirektør post efter sin far) er slået fejl. Trods ihærdige anstrengelser er det heller ikke lykkedes bestyrelsen at forhindre grev Eriks i at indbringe ledelsesstriden for domstolene.

Sammen med sin advokat, Chr. Harlang, stævnede Erik Danneskiold d.16 april 1998 bestyrelsen, Civilretsdirektoratet og Justitsministeriet for brud på Gisselfelds 300 år gamle fundats – Gisselfelds grundlov – der siden 1701 har bestemt at stedets øverste leder er den ældste mandlige efterkommer af Christian den V’s søn, Christian Gyldenløve.

Den juridisk komplicerede sag blev oprindeligt behandlet af landsretten i efteråret 1999, med den 3 december som sidste retsmødedag. Den 3 marts 2000 faldt der dom i 3 af i alt 9 dele, men deldommen (der gik grev Erik imod) blev siden annulleret, idet retten besluttede at lade hele sagen gå om, oprindeligt over 11 hele retsmødedage.

Sagen tog imidlertid (endnu engang) en dramatisk drejning i juli 2001, da grevens advokat, Chr. Harlang, meddelte at han ikke fortsat kunne føre sagen for greven uden at modtage betaling for sit arbejde. Erik Danneskiold har under hele sagen været ude af stand til at honorerer sin advokat, da bestyrelsen afviser at lade Gisselfelds kasse finansiere striden samt har inddraget hovedparten af den suspenderede overdirektørs løn. 6.400 kr pr. måned er der tilbage efter skat og bestyrelsens inddragelser, fortæller Erik Danneskiold-Samsøe.

Da landsretssagen truede med at blive indstillet dukkede en håndfuld velbeslåede sympatisører op med ca.500.000 kr. til finansiering af sagen, fortæller talsmanden for Gisselfelds Vennekreds, Lars Maach. En af hoveddonorerne, en lokal erhvervsmand, lovede at betale grevens advokatudgifter helt til højesteret, om nødvendigt

Efter i august 2001 at have fået afvist at føre sin sag som selvmøder lykkedes det i 11. time Gisselfeldgreven at få sin advokat tilbage på sagen – med løn. Tidnød gjorde det blot nødvendigt at udsætte startdatoen en uge, fra d.11 september til d.17.

8 januar 2002 tabte Erik Danneskiold sin landsretssag mod bestyrelsen og myndighederne. Dommen er på 97 sider (og vil blive gennemgået i løbet af foråret 2002 her på Gisselfeld-hjemmesiden).

Den 17. januar kærede grevens advokat, Chr. Harlang, den uregerlige sag til Højesteret. Kort tid forinden havde grevens advokat endvidere indbragt sagen for Den europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

Det forventes at der falder dog i Højesteret i 2002 eller i 2003

I Civilretsdirektoratet, der er tilsynsmyndighed for den private fond, der ejer Gisselfeld, har ledelsesstriden siden 1996 foreløbigt akkumuleret op mod 5.000 sider.