Anmeldelse af Gisselfelds godsforvalter Jens Risom for forsøg på røveri og brug af vold:

Til Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi

Anmeldelse af Gisselfelds godsforvalter Jens Risom for forsøg på røveri og brug af vold:

Jeg skal hermed anmelde Gisselfelds godsforvalter Jens Risom for forsøg på røveri (Straffelovens § 288) og trusler om brug af vold for at forhindre mig i en lovlig fotografering foran mit hjem for ca. to timer siden.

Sagsfremstilling:

Jens Risom og en kvindelig godsmedarbejder ankom kl. ca. 09.30 kørende op ad min fællesindkørsel til Søtorupvej 5A & B i stor sort Mercedes (indregistreringsnr. XX XXX), og da jeg fotograferede bilen og de to protesterede indledningsvis den kvindelige medarbejder, der mente, at jeg ikke havde ret til at fotografere dem

Jeg forklarede, at jeg var i min fulde ret til at fotografere dem. Og at de bare skulle anmelde mig til politiet, hvis de mente at jeg gjorde noget ulovligt.

I den efterfølgende diskussion truede godsforvalteren med at ”varpe mig en” og trådte samtidig truende frem mod mig og greb ud efter mit kamera, som de ses på et af de vedhæftede fotos. Den kvindelige medarbejder forhindrede Jens Risom I at fuldbyrde sit angreb, idet hun med hævet stemme trådte ind foran godsforvalteren og sagde: ”Nu stopper I to! Jeg er helt rolig, men det er I to ikke” Hvorefter Jens Risom besindede sig og efterfølgende begyndte at fotografere mig med sin mobiltelefon. Som det ses på et af de andre vedhæftede fotos.

Episoden føjer til en lang række af ubehageligheder som Gisselfelds ledelse med godsforvalter Jens Risom som en frontfigur har udsat mig og min familie for i over 20 år. I foråret tabte jeg i landsretten en appelsag om lejeretten til nabolejemålet Søtorupvej 5B efter at have rådet over lejemålet i syv år og siden er godsforvalteren kommet kørende i sin store sorte Mercedes og arrogant og storsmilende parkeret og opholdt sig få meter fra mine vinduer.

Sidste år politianmeldte Jeg Jens Risom for uanmeldt gå rundt i min private have og fotografere.

Også i går kørte Jens Risom sammen med en anden person lige op foran mit hus i sin eller godsets sorte Mercedes, hvor han holdt parkeret i 5-10 minutter, hvorefter Jens Risom vendte bilen og de to kørte igen, uden at stå ud af bilen på noget tidspunkt.

Spurgt til hvorfor Jens Risom i øjeblikket besøger Søtorupvej 5B i tide og utide svarede han i dag, at det er fordi at den 2.500 hektar store have skal sprøjtes med gift og ryddes for ukrudt.

Jeg har rådet over haven og passet den omsorgsfuldt og biologisk bæredygtigt fra 2013 og syv år frem. Inden da blev haven passet uden brug af gift af den daværende lejer, Lars Henrik Madsen, i ca. 25 år. Mig og min familie er kede af Gisselfelds beslutning om at skade Søtorupvej 5Bs kvarte hektar store have, der har været giftfri (bortset fra afdrift fra godsets giftsprøjteri i marken rundt om haven) i de seneste godt og vel 30 år.

Jeg har flere gange appelleret til Jens Risom om at undlade at skade Søtorupvej 5B med gift og andre naturskadelige indgreb. Hvortil godsforvalteren har meddelt, at jeg ingen indflydelse har på det. Det må jeg selvfølgelig acceptere, men godsets giftbeslutning er både beklagelig og helt unødvendig.

Jeg vil senere i dag sende en skriftlig anmodning til godsets bestyrelsesformand, advokat Anker Laden-Andersen, om at respektere mit og min families ønske om udsættelse af havesprøjning.

Vi har netop nu haven fuld af hjemmedyrkede biodynamiske grøntsager, ligesom haven vrimler med sommerfugle, i dag sås den sjældne sørgekåbe f.eks., og godsets beslutning om at giftsprøjte 5B-havedelen, der udgør en naturlig helhed med 5A-havedelen, bør som et minimum udsættes til efter høst af vores grøntsager ud på efteråret.

Siden 1998 har deres været otte retssager mellem undertegnede og Gisselfeld, den uforskammede godsledelse har tabt de fleste. Godsets mange sagsanlæg (og trusler om endnu flere), primært om min lejebolig, der tilhører Gisselfeld, er med ledelsens egne ord hævn for mine kritiske artikler om den bestyrelsesledelse, der i sidste halvdel af 1990’erne tog magten og smed godsets natur- og miljøvenlige overdirektør siden 1975 på porten og de omfattende negative følger magtovertagelsen har haft for natur, miljø og klima.

Venlig hilsen
Journalist Jesper Petersen