Kontakt

Ass. professor, cand. psych. Lars Maach, talsmand for Gisselfelds Venner
samt rettergangsfuldmægtig under arbejdet med at få Gisselfeldsstridens juridiske kerne behandlet af Højesteret.
Tlf.  4416 3099 (mobil)
E-mail: larsmaach@hotmail.com


Journalist Jesper Petersen
Tlf. 6058 5002 (mobil)
E-mail: Esom@paradis.dk