Tavshedens lov

Gisselfelds indtjeningsivrige ledelse har i årevis brugt grove metoder i forsøget på at lukke munden på kritik.
Retssager og trusler om retssager er en typisk strategi fra de moderne herremænd på Gisselfeld.
Eksempelvis blev læserbrevsskribent Walther Nielsen trukket i retten for på den måde at stoppe hans populære skriverier i lokalpressen. Da den aldrende Walther Nielsen lige efter den på mange måder parodiske retssag fik et slagtilfælde og lå lammet i sin seng, skrev Gisselfeld mangeårige advokat Karoly Nemeth et særligt modbydeligt brev, hvor han opfordrede den sengeliggende mand til at skrive et læserbrev om den sygdom, der havde ramt ham.
Walther Nielsen kom sig aldrig og døde efterfølgende.


Dansk Ornitologisk Forening blev truet med forbud mod at afholde ekskursioner, hvis fugleforeningen blev ved med at publicere artikler om den radikalt omlagte godsdrifts mange negative konsekvenser for fugle og natur.
Og da Ornitologisk Forenings Haslev afdeling 25. februar 2000 afholdt et velbesøgt foredrag om de – set fra naturens synsvinkel – ødelæggende driftsændringer på Gisselfeld mødte en større gruppe Gisselfeldansatte op og forsøgte under nyudnævnte godsforvalter Jens Risoms ledelse at sabotere foredraget. Stemningen udviklede sig så fjendtlig og ubehagelig, at den lokale fugleformand fik det så dårligt, at han forlod den fyldte foredragssal på biblioteket i Haslev, der meget passende hed ”Gisselfeld – i orkanens øje”.


Miljøjournalist, ornitolog og foredragsholder Jesper Petersen har altid været hadet af den Gisselfelds-ledelse, der under dramatiske omstændigheder tog magten over DKs 5. største jordgods for over 20 år siden.
”Man nærer ikke en slange ved sit bryst” lød parolen, da en nye bestyrelses-ledelsen i 1998 besluttede at smide Jesper Petersen og hans familie ud af deres hjem, det lejede godshus Toruphus som hævn for en række artikler samt en stor rapport om omfattende naturødelæggelser i Gisselfelds knapt 40 km² skove, marker, søer, moser og enge, skabt af bestyrelses iver efter at retfærdiggøre magtovertagelsen med forøget indtjening.
Men juraen var ikke taget i ed. Først tabte man i fogedretten. Så anlagde man en boligretssag, der uden sidestykke i dansk retshistorie løb over hele seks år, som i 2004 også blev tabt med et brag.
I alt tre huslejenævnssager, syv (7!) retssager og trusler om omtrent lige så mange er den utrolige status i den 22 år gamle lejestrid, der reelt handler om helt andre fundamentale samfundsværdier. Onsdag 7. april 21 domsforhandles i Østre Landsret i København måske sidste juridiske sammenstød mellem de to uforsonlige parter.

 • Ny næring til 22 år gammel strid om Gisselfeldhus her.
 • Læs boligretssdom af 2. oktober 2019 her.
 • “Vi har at gøre med en yderst rabiat lejer, der ikke skyer nogen midler”. Læs her.
 • Læs “Chikane-liste Jesper Petersen (JP) for perioden 1996-1999” her.
 • Herremands-metoder på Gisselfeld. Læs her.
 • Historisk have midt i et fuglereservat. Læs her.
 • Gisselfeld-gartner forskønner haver på TV mens gods-haver skamferes. Læs her.
 • Gisselfeld gods oversprøjter naturtalsmand med gift. Læs her.
 • Teambuildingsfirma truer journalist med selvtægt og politianmeldelse. Læs her.
 • Læs dom i Gisselfelds retsag nr. 2 mod Jesper Petersen her.
 • Walther Nielsen – læsebrevskribenten bestyrelsen frygtede. Læs her.
 • Gisselfelds ansatte anklager bestyrelses-formand for psykisk terror. Læs her.
 • Jens Risom, fisketyves og fredelige menneskers skræk. Læs her.
 • Politiet: Gisselfelds godsforvalter må gerne true lejer med tæsk. Læs her.
 • Ivrigt fotograferende godsforvalter politianmelder journalist for at fotografere. Læs her.
 • Gisselfelds anmeldelse af fotograferende journalist afvist af politiet. Læs her.