Teambuildingsfirma truer journalist med selvtægt og politianmeldelse

foto: Jesper Petersen

Fredag 5. maj 2006 parkerede en lille hvid lastbil fra Teambuildingsfirmaet ”Bjørnskov og Andersen” ved Søtorupsøens gamle badested,
Fire oppustelige gummibåde blev trukket ud af lastbilen og påbegyndt pustet op ved søbredden af en snes kursister. iført overlevelsesdragter, orange redningsveste, pagajer og højt humør.
Efter oppustningen hoppede teambuildingskursisterne op i de fire store, sorte gummifartøjer og krydsede padlende og under højlydt råben den 60 hektar store og 23 meter dybe sø fra badestedet til bådebroen på modsatte bred.
En strækning på knapt 1 km.
Søen har særlig status af internationalt beskyttet fugleområde.
Undertegnede miljøjournalist bor lige ved siden af Søtorup Sø, og da jeg netop var i færd med at skrive en artikelserie om Gisselfelds voksende kommercielle udnyttelse af nogle af Danmarks fineste naturområder, med særligt behov for fred netop nu i ynglesæsonen, tog jeg kameraet ned fra knagen og gik til badestedet for at se om jeg kunne få nogle brugbare fotos som illustration.

Direktør truer med selvtægt

Vel fremme ved badestedet generede mine diskrete fotooptagelser imidlertid øjeblikkeligt ”Bjørnskov og Andersens” administrerende direktør, Jesper Mathiesen, der personligt var til stede på dette kursus; ét ud af talrige kurser, som teambuildingsfirmaet i de senere år har afviklet i Gisselfelds natur; denne dag i den i forvejen lystfiskeriforstyrrede Søtorup Sø. Sydøstsjællands største og Sjællands næstdybeste.
Hvad skal du bruge de billeder til? Det er jo ikke sikkert at jeg er interesseret i at du fotograferer her”, gentog direktøren, samtidig med at han nægtede at præsentere sig og derfor først senere kunne identificeres.
Jeg forklarede mit journalistiske ærinde og reglerne for fotografering, hvilket imidlertid ikke formildede teambuildingdirektøren. Da jeg tog mit sidste billede lød det truende fra Jesper Mathiesen: ”Jeg ku’ godt finde på at rive filmen ud af dit kamera!”,
Efter at have frarådet den aggressive direktør at udføre sin trussel, gik jeg hjem.
Forinden havde jeg meddelt, at jeg i den førstkommende uge ville ringe til Bjørnskov og Andersen og detaljeret præsentere dem for den kritik, en række personer har rettet mod deres teambuildings-aktiviteterne omfattende forstyrrelser af bl.a. fugle- og dyreliv.

Samtale nej tak

Som sagt så gjort. Først prøvede jeg at ringe til kursuschef Michael Ellekjær, der optræder som kontaktperson med telefonnummer på Gisselfeld Klosters hjemmeside, hvor ”Bjørnskov og Andersen” præsenteres som samarbejdspartner for den ene ledelsesfløj på det stridsomsuste kloster, hvis omfattende ledelsesstrid på 8. år verserer ved domstolene. Og til marts næste år er planlagt domsforhandlet i Højesteret.
Torsdag 11. maj ringede jeg for 2. gang til ”Bjørnskov og Andersen”, efter forgæves at have forsøgt at få fat i Michael Ellekjær tre dage tidligere. Jeg endte med at blive stillet om til Jesper Mathiesen:
”Som jeg sagde til dig i sidste uge, så er jeg ved at skrive en artikel på baggrund af kritik, der er af jeres teambuildingskurser i Gisselfelds naturområder. Har du 5-10 minutter, så jeg kan præsentere kritikken ordentlig for dig”
Vi har ikke nogen interesse i nogen avisartikler, eller udtalelser om det ene eller andet”, lød det afvisende fra Jesper Mathiesen.
”Er du bekendt med at overdirektør Erik Danneskiold-Samsøe er meget generet af jeres udendørskurser lige op og ned af hans bolig på slottet”
Det synes jeg du skal tale med Gisselfeld Kloster om”
”Det gør altså ikke indtryk på dig at overdirektøren er yderst utilfreds med det, der foregår?”
Jeg taler jo ikke med overdirektøren. Vi taler jo med dem, der driver Gisselfeld Kloster.”
”Det er jeg klar over. Men gør det ikke indtryk på jer, at Erik Danneskiold, der siden 1975 har haft sin private bolig på Gisselfeld Slot, føler sig krænket på sit privatliv og i forhold til den ledelsesstrid der verserer?”
Nej. Det vil vi ikke være en del af.”
”Men det er I jo allerede i og med i går rundt i Erik Danneskiolds private område.
Og de natureksperter, der kritiserer jeres omfattende udendørsaktivitet for at belaste naturen; gør de heller ingen indtryk?”
Nej. Og jeg har i øvrigt ikke flere kommentarer.”

Du skal ikke ringe mere!”

Da jeg efterfølgende ringer for at tale med kursuschef Michael Ellekjær viderestilles jeg igen til Jesper Mathiesen, der afviser at lade mig tale med andre.
Du har jo ringet én gang før. Og nu gider vi ikke ha’ at du ringer mere, vel!? Du skal ikke ringe mere; vi har ikke mere at snakke med dig om!”
Jamen, jeg svarer på en besked som Michael Ellekjær i mandags lagde på min telefonsvarer.
Ja, ja det er muligt. Men sådan er det. Så du skal ikke ringe mere. Og hvis du ringer én gang mere, så ringer jeg ned til Haslev Politi og be’r dem om at køre ud og sige, at du chikanerer os.”
I årevis har Gisselfelds 10. overdirektør været stærkt generet af bestyrelsesledelsens voldsomt udvidede kommercielle aktiviteter lige rundt om grevens private bolig på Gisselfeld Slot.
I igen og igen har Den 61-årige grev Erik Danneskiold-Samsøe henvendt sig til Gisselfelds daglige ledelse for at få respekt om sit privatliv og få bremset det greven betegner en ”upassende tivolisering” af de historiske og smukke omgivelser omkring den over 400 år gamle herreborg, der blev opført fra 1547-75 af rigshovmester Peder Oxe.

Jesper Petersen, 17. maj 2006

I årevis tivoliserede bl.a. teambuildingsfirmaet Bjørnskov og Andersen Gisselfelds historiske park rundt om Peder Oxe’s berømte borg. Her tømmerflådebyggende og kanopadlende teambuildingskursister i Gårdsøen i 2006 (fotos: Bo Tureby)