Rovdrift på natur, miljø og klima

Gisselfelds bestyrelse er tæt på en national rekord i naturødelæggelse. Således blev forstligt og biologisk meget rige skovområder i slutningen af 90’erne skamhugget og den økologiske omlægning af landbrugsdriften blev brutalt stoppet og erstattet af superrationelt – gift og kunstgødningsbaseret – industrilandbrugsdrift. Samt – ikke mindst – femstjernet, vild og oprindelig natur blev ødelagt. Hele to af Danmarks fuglerigeste søer præsterede den nye godsledelse at ødelægge, Nielstrup Sø og Gødstrup Sø.

Skovforeningen Nepenthes sammenlignede Gisselfelds bedrøvelige ødelæggelse af en af Danmarks sjældneste naturtyper, 9 hektar gammel naturskov i Porsmosen ved bredden af Gødstrupsøen, med den rovdrift på regnskoven, der foregår i 3. verdens lande med ingen eller alt for ringe naturbeskyttelse. Trods de omfattende naturødelæggelser – bl.a. i høj grad skovødelæggelse – dannede Gisselfeld og det 100 millioner kr. dyre skovtårn i Gisselfeldskoven Denderup Vænge vest for Rønne i september 2019 rammen om et live indsamlingsshow for klimavenlig træplantning på TV2 i samarbejde Danmarks Naturfredningsforening. Verden vil bedrages!

Her over 20 artikler, der grundigt beskriver den katastrofale virkelighed for natur og klima under godsbestyrelsens indtjeningsivrige ledelse de sidste godt og vel 20 år.