Gisselfelds Venner går tiggergang for at få sag for Højesteret

De sidste fem år har Erik Danneskiold-Samsøe ved venners hjælp betalt næsten 1 million kr. for at kunne føre retssagen om Gisselfeld. Nu mangler godt og vel 100.000 kr. for at den historiske sag langt om længe sikres domsforhandling i Højesteret.

For at skaffe de sidste penge åbner Gisselfelds Venner nu en bankkonto og appellerer om økonomisk støtte til en af Danmarks mest specielle retssager

af Jesper Petersen

Gisselfelds Erik har ryggen mod muren: Han har nøjagtig tre måneder til at skaffe godt og vel 100.000 kr. Ellers må greven opgive at få landets øverste juridiske myndighed til at fælde dom i Gisselfeld-retssagen, der skal afgøre om det er godsets 304 år gamle fundats, eller justitsministeriets fortolkning af en såkaldt tillægsfundats fra 1993, der er gældende.

Udfaldet af sagen er altafgørende for hvem der fremover får retten til stillingen som øverste chef på et af Danmarks største og rigeste godser. I kroner og ører vurderet til at være 500 millioner kroner værd.

Den nye situationen er opstået efter at Højesteretssagen i november måtte udsættes for 2. gang på grund af sygdom. Grev Erik var syg. Ved årsskiftet meddelte Højesteret, at sagen foreløbigt var genberammet til 5, 6 og 7 marts næste år. Med den vigtige fodnote, at Erik Danneskiold senest den 29. maj i år får en advokat tilbage på sagen. Ellers indstilles sagen. Højesteret vil ikke beskikke en advokat.

”Jeg er glad for at være så tæt på målet. Og jeg er ovenpå igen. Jeg er klar til at kæmpe for Gisselfeld og sagens retfærdighed”, siger Erik Danneskiold og tilføjer at han er optimistisk med hensyn til at skaffe det beløb der resterer.

Om den aktuelle beslutning om at henvende sig direkte til den danske befolkning om økonomisk støtte siger talsmand for Gisselfelds Venner samt mandatar for Grev Erik, universitetslektor Lars Maach:

”Det er vor sidste mulighed. Og lad mig skynde mig at tilføje, at vi selv er de første til at beklage at det er kommet så vidt: At det alvorligste nutidige brud på den private ejendomsret i Danmark står og falder med om civile borgere skillinger flere hundredetusind kroner sammen, så denne yderst principielle sag sikres domstolsbehandling.”

Den bittersøde kommentar skal ses på baggrund af bl.a. seks afslag på fri proces samt anmodning om at få beskikket advokat til sagen. For ikke at tale om Gisselfeldsbestyrelsens og fondsmyndighedernes obstruktion af den suspenderede overdirektørs mulighed for at betale retssagen om Gisselfelds grundlov – den 304 år gamle fundats – via godsets kasse.

For Erik greve Danneskiold-Samsøe, der de sidste 10 år har ligget i strid med fondsmyndigheder og to godsets to forskellige bestyrelser i denne perioder, er den gode nyhed, at han har skaffet hovedparten af de penge det koster at sikre sagen domstolsbehandling helt op til rigets øverste retsinstans. Alt i alt er knapt en million kroner over de sidste fem år blevet skrabet sammen ved hjælp af gode venner af Gisselfeld.

Sidste uge var særlig god, da en venlig mand ringede og gav tilsagt om 50.000 kroner.

”Men også mindre beløb end 50.000, eller 10.000 er velkomne”, fremhæver Erik Danneskiold-Samsøe. ”Ja selv beløb på under 1.000 kr. modtages gerne, for det kan meget vel ende med at blive helt små marginaler, der afgør denne sag”.

Vil man støtte sagen kan man indbetale direkte på bankkonto, reg.nr. 5069, konto nr. 121924-5, eller henvende sig til Gisselfelds Venner v. Lars Maach på telefon 0046-709998147. Eller via e-mail: Larsmaach@hotmail.com

Beslutningen om en offentlig tiggergang er taget fordi man er økonomisk udmattet efter foreløbigt at have fremskaffe omkring 1 million kr. til retssagen siden 2001.

Det seneste økonomiske krav – advokat Christian Harlangs honorar på 400.000 kr. – er nemlig langt fra det eneste Grev Erik i de senere år har været pine død tvunget til at fremskaffe, hvis godsets uløselige ledelsesstrid skulle sikres en seriøs retsafgørelse. Til gengæld kan Grev Erik med stor sikkerhed garantere at der nu ikke er flere penge der skal betales inden det juridiske mål er nået. Efter 10 års opslidende strid står nu ”blot” godt og vel 100.000 kr. og otte uger imellem den eftertragtede garanti for en Højesteretsdom.

Da sagen i efteråret 2001 blev behandlet af landsretten for 2. gang var Erik Danneskiold forinden blevet afkrævet et retsgebyr på en kvart million kroner. Et beløb som det kun lige akkurat lykkedes at fremskaffe i aller sidste øjeblik.

Og da man efterfølgende ankede landsrettens dom til Højesteret udløstes et retsgebyr til Højesteret på 310.000 kr., der måtte betales med meget kort frist.

Men den usædvanlige strid har trukket endnu flere dyre veksler. Eksempelvis 7 års opslidende – og endnu ubetalt – advokatarbejde fra Chr. Harlangs side, samt diverse ubetalt arbejde fra en kreds af Gisselfeld-venner, der på forskellig vis har rakt den 60-årige Gisselfeld-greve en hjælpende hånd i nødens mange stunder siden 1996.

Spurgt om han for fem år siden havde kæmpet videre med Gisselfeldretssagen, hvis han havde vidst at han skulle ende med at måtte fremskaffe over en million kroner, svarer den 60-årige Erik greve Danneskiold-Samsøe:

”Jeg tror, at jeg lige som nu ville havde tænkt, at de penge må vi simpelthen bare ha’ fremskaffet på en eller anden måde. Og håbet på en positiv og velvillig indstilling fra folk. Lad mig i den forbindelse benytte lejligheden til at sige, at jeg føler en meget stor glæde og en umådelig taknemmelighed overfor de mennesker, der har hjulpet i den vanskelige situation jeg har stået i – og til dels stadig står i. Jeg er så glad for, at der findes sådanne nogle mennesker.”

(28. februar 2006)