Gisselfeld-advokater og godsforvalter med rotter på loftet

I begyndelsen af 2020 mente Gisselfeld, at godshuslejer Jesper Petersen havde skabt et alvorligt rotteproblem og truede for Gud ved hvilken gang med at opsige hans lejemål på Søtorupvej nr. 5. Godset kontaktede flere gange Faxe Kommune, der hver gang pligttro sendte en mand ud for at lede efter rotter i den store Toruphushave.

Til kommunens – godsudsendte – rottebekæmpere oplyste Jesper Petersen, at han, som altid, løbende foretog giftfri og effektiv rottebekæmpelse på hele Toruphus’ 5000 m2 store grund. Men at de ca. 30 store rotter, der i vinterens løb var tilløbet hans have, og som han havde brugt ganske meget tid på at skyde eller indfange levende i fælder, uden brug af problematisk rottegift, rent faktisk kom fra Gisselfeld selv. Nærmere bestemt en vildtfordringsplads 150 meter ude på marken.
Som en af kommunens rottebekæmpere lettere chokeret ved selvsyn beså 28. maj.

”Hvorefter Gisselfeld blev indkaldt til en fælles besigtigelse”, fortæller Jesper Petersen. Med reference til den kommunale rottefænger.

To knapt ½ meter lange Gisselfeld-rotter skudt i begyndelsen af 2020, opfodret på vildtfodringsplads tæt ved Toruphus. (Foto: Jesper Petersen)

Jesper Petersen fortsætter:
”Godsforvalter Jens Risom og yderligere en godsarbejder mødte op og sammen med kommunen kort tid efter 28. maj og beså godsets ”rottefabrik” lige ved siden af Toruphus. En kæmpe rottekoloni opfodret med 100-vis af kilo fasanfoder og næppe under 100 aktive rottehuller. ”

”Selv efter at være blevet konfronteret med sit himmelråbende hykleri, bad godsforvalter Jens Risom – ifølge mine oplysninger – kommunens rottefænger om sammen igen grundigt at gennemgå Toruphus store grund, for at se om ikke man kunne finde spor af rotter, som Jesper Petersen kunne drages til ansvar for. Opfodret af Gisselfeld eller ej; var de nu på Jesper Petersens grund, så var det hans ansvar, og så kunne han smides ud af sit hus, var tilsyneladende godsforvalterens tankegang.”

”Til Jens Risoms formodede ærgrelse fandtes der heller ikke denne gang tegn på, at jeg kunne anklages for at skabe rotteproblemer, tværtimod. Så Gisselfeld fik en mundtlig advarsel og påbud om at stoppe rotteopfodringen. ”

Ovenikøbet var det godsets advarsel nr. 2 for ulovlig masseopfordring og spredning af rotter fra præcis samme sted. Første gang beskrevet i Jesper Petersens pioner-rapport fra 2001 om de alvorlige sekundærforgiftningsproblemer ved brug af rottegift og problematiske spredning af rotter via vildtfodringspladser.
Læs rapport via link her: https://holmegaardmose.dk/?p=167

Og se via link her video af rottefabrikken ved Toruphus, skabt af godsets højt prioriterede jagtforretning : https://www.youtube.com/watch?v=6E651ZyNvJM

I et af Gisselfelds utallige breve med trusler om opsigelse af lejemål, erstatningskrav m.m. skrev advokat og formand for Business Faxe, Sten Corfix Jensen, 24. marts 2020 bl.a.:
I forbindelse med udsættelsesforretningen 23. januar 2020 (i Søtorupvej 5B. Red.), blev det konstateret, at der på ejendommen er løsgående høns, og jeg skal indskærpe, at disse holdes indespærret i en hønsegård, og fodring skal ske således, at rotter og mus ikke tiltrækkes.
Min klient har konstateret, at der er aktivt rotteangreb på ejendommen (5b) og har i den forbindelse kontaktet skadedyrsbekæmpelse. I den forbindelse skal jeg oplyse, at De efter min opfattelse er forpligtet til at tåle skadedyrsbekæmpelse i det omfang dette af den tilkaldte skadedyrsbekæmper skønnes nødvendigt. De har efter mine oplysninger tidligere modsat dem skadedyrsbekæmpelse, og jeg indskærper derfor, at skulle De på ny modsætte Dem den skadedyrsbekæmpelse, den tilkaldte skadedyrsbekæmper skønner nødvendigt, vil det blive betragtet som en væsentlig misligholdelse af lejekontrakten, der kan medføre dennes ophævelse.

Jeg henstiller til at De stedse opfylder Deres forpligtelse til at holde min klient løbende orienteret, såfremt der måtte konstateres rotter på ejendommen, da disse med alle forhåndenværende midler ønskes bekæmpet”

Det hører med til historien, at Gisselfeld i knapt to årtier gjorde alt for at omdanne Toruphus til en rotterede ved at undlade at reparere huset i håbet om at det til at falde sammen om ørerne på Jesper Petersen og hans familie og godset derved kunne slippe af med den forhadte lejere.

Under en Huslejenævnsbesigtigelse i februar 2017 meddelte godsforvalter Jens Risom at man overvejede at kondemnere huset.
Men også her gik det stik modsat end godset ønskede. I 2019 dømte retten i Næstved nemlig Gisselfeld til at reparere den rotterede godset på alle mulige måder havde forsøgt at skabe. Den omfattende reparation blev udført over flere måneder i 2019 og 2020.

S L U T

Denne store rotte havde skabt sig en smart vinterhule i mejsekassen bagved. Formentlig vedholdende fodret med mejer eller andre småfugle, som fløj lige i gabet på den glubske gnaver, når de intetanende søgte nattesæde i fuglekassen. Rotten skudt i redekassen, da den ved et tilfælde blev opdaget. (Foto: Jesper Petersen)
Som om man faktisk ønskede en kæmpe rottebestand her lige ved siden af Toruphus: Korrekt fodertønde, ovenikøbet solfangerdrevet, men lige ved siden af lavt bord med masser af gennemgnavede sække med majs, noget af det bedste rotter ved. (Foto: HMK)
Den lille vildtremise på marken hullet som en schweizerost af snesevis af rottehuller, forår 2020 (Foto: HMK)