Prisen for at elske naturen

Toruphus ligger midt i EU-fugleområde F101
(foto: Bo Sandby)
Jesper Petersen iført livré på Gisselfeld Slot i 2008. I flere år arbejdede han for godsets 10. overdirektør, Erik greve Danneskiold-Samsøe (Foto: HMK)


Hvis man elsker den vilde natur og ægte kerer sig om dens trivsel, risikerer man at løbe ind i problemer.
Det véd miljøjournalist og ornitolog Jesper Petersen bedre end nogen. Fredag 2. december er han for ottende gang i retten mod godset Gisselfeld, der i årevis har gjort livet surt for ham og hans familie. Bl.a. ved at forsøge at få dem smidt ud af deres lejede godshus; Toruphus, ved nordbredden af Søtorup Sø.

Sidste sommer truede godsforvalter Jens Risom Jesper Petersen med tørre tæsk foran hans hjem i Toruphus’ vestlige halvdel. Og meddelte samtidig storsmilende, at godset havde uendelige ressourcer til at fortsætte med at føre (juridisk grundløse) retssager.
Læs om episoden via link her:

I maj 2018 blev Jesper Petersen bevidst oversprøjtet med gift af en af godsets traktorfører med efterfølgende smerter i lungerne i flere måneder.
Omtalt af Ekstra Bladet. Læs mere via link her:

En lind strøm af ubehagelige advokatbreve, politianmeldelser, bagvaskelse, social kontrol mm, har i årevis har været et livsvilkår for Jesper Petersen og hans familie.

Social kontrol

”Da min ældste søn fik plads i den halvkommunale daginstitution Troelstrupgård, meddelte Jens Risom den daværende institutionsleder Kjeld Folke Jørgensen, at Gisselfeld ville ophøre med at udleje skov til institutionen hvis min søn ikke blev udelukket”, fortæller Jesper Petersen.

Gisselfelds ledelse er utilfreds med Jesper Petersens arbejde for Gisselfelds afsatte 10. overdirektør, samt hans kærlighed til naturen og hans kritiske artikler om godsets strømlinede drift.

Et foredrag arrangeret af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) på Haslev Bibliotek blev saboteret af godsarbejdere med Jens Risom i spidsen. Den lokale DOF-repræsentant, der introducerede foredraget, fik et nervøst sammenbrud over den aggressive flok godsansatte at han blev nødt til at forlade biblioteket.

Jesper Petersen fortæller:

”Min centrale position i DNs lokale naturbeskyttelsesarbejde blev stoppet af godset. DN smed mig ud af den lokale gruppe, jeg selv havde startet, fordi Gisselfeld havde forlangt det. ”Vi må være realistiske, Jesper”, lød afskedssalutten fra DNs Thorbjørn Stoltze på et møde i den såkaldte mosegruppe 14. april 2000.”

”Flere solgte journalistiske artikler blev uden forklaring annulleret lige før de gik i trykken. ”Jeg kan bare sige, at jeg er blevet desavoueret”, var eneste ‘forklaring’ fra Dagbladets redaktionssekretær Finn Yde.”

”Man nærer ikke en slange ved sit bryst”

”Helt tilbage i foråret 1998, to år efter udbruddet af en giftig ledelsesstrid, besluttede Gisselfeld at straffe mig ved at opsige mit lejemål. ”Man nærer ikke en slange ved sit bryst”, lød parolen på et møde mellem bestyrelse og den daglige ledelse i marts 1998, hvor der måtte stemmes hele to gange før der var flertal!, røbede landbrugsinspektøren umiddelbart efter mødet.”

Men så gik først godsets isolerede overdirektør imod beslutningen. Og bagefter Fogedretten.

Retssag nr. 2 førte godsledelsen over knapt seks år, frem til 2004, og tabte igen.

”Første gang jeg har set menneskerettighederne krænket i en boligretssag”, lød det fra Jesper Petersens daværende advokat.

Læs artiklen “Vi har at gøre med en yderst rabiat lejer, der ikke skyr nogen midler” via link her

For tre år siden vandt Jesper Petersens sin foreløbigt 6. sejr i retten over sin chikanerende udlejer. Har vundet samtlige fem retssager vedr. sit hovedlejemål, Søtorupvej 5A. Og én vedr. 5B.

Jesper Petersen forklarer:

”Kun angående nabolejemålet, 5B, har jeg tabt. Én gang i byretten, anket til landsretten og så også tabt dér. Ydermere har jeg ved to instanser tabt muligheden for at overtage nabolejemålet 5B, som den forhenværende Overdirektør havde stillet mig i udsigt.

Fogedretten afviste i 2017 to fogedretssager Gisselfeld havde anlagt vedr. 5B ”

”Hver gang jeg har fået medhold i retten og huslejenævnet – særligt når Gisselfeld er blevet dømt til diverse istandsættelse, som nyt stråtag i 2004 og den store reparation af mit lejemål i 2019 – skal godset tilsyneladende hævne sig bagefter. I 2004 truede man med at ødelægge min have. Man ville save omkring 100 ca 10 meter høje bornholmsk røn i det omkransende og lægivende havehegn ned til 1½ meters højde. Samt fælde eller beskære flere af havens store, flotte solitærtræer.”

Godsets bjælke

I sin afsluttende procedure i september 2004 sagde Gisselfelds daværende advokat Mette Steenstrup:
”Objektivt set er lejemålet meget dårligt vedligeholdt. Beboelse er forfalden, fordi Jesper Petersen har misligholdt sin bolig, fordi han har haft travlt med at chikanere godset”

At det i virkeligheden er udlejer som i årevis både har misligholdt og chikaneret er bevist igen og igen.

Siden nederlaget i boligretten for tre år siden har godsledelsen optrappet bekrigelsen.

Efter at have truet med retssager, som man i sidste ende valgte aldrig at føre, opsagde Gisselfeld igen, igen Jesper Petersens lejemål i april i år. Atter med henvisning bl.a. til godsets favoritparagraf § 83 i Lejeloven, om god skik og orden.

”En joke at godset overhovedet tør tale om korrekt opførsel”, bemærker Jesper Petersen.

I retssagens påstands-dokument skriver Jesper Petersens advokat Bjarne Overmark: ”I sandhed er der i nærværende sag tale om, at sagsøgeren ikke ser bjælken i sit eget øje, men alene fokuserer på splinten i sagsøgtes øje”

Hvad splinten består af forklarer Jesper Petersen:
”Gisselfeld kræver nu pludselig en række ting i haven fjernet. Mine børns kaninbur, en boldborg med vindebro de selv har bygget, vores fodboldbane, et Danmarksberømt komposttoilet opført i 2008, den bil, jeg har ejet siden 2011 må heller ikke længere opholde sig på grunden, spindelvæv i entreen og to æbleskrog i baghaven mm. Desuden mener Gisselfeld, at jeg ikke havde ret til at aflyse Huslejenævnets besigtigelse 25. januar selvom både jeg og mine to yngste børn var syge med covid-19 og pålagt isolation.”

Hvorfor flytter du ikke?

”Hvorfor flytter du ikke, spørger folk når de hører om min udlejers vedvarende chikane. Det har jeg da også overvejet mere end een gang”, vedgår Jesper Petersen.
Men primært ikke fordi stedets og omgivelsernes skønhed betyder så meget for mig. Jeg har boet og færdedes det meste af mit liv i naturreservater og Danmarks vildeste og mindst kultiverede områder. Funderer jævnligt hvordan byfolk dog kan udholde at bo i byen. Med fraværet af vidunderlige oplevelser med de tusindvis af vilde dyr, planter og autentiske naturoplevelser jeg har her ved bredden af Sjællands næstdybeste sø.
Årets evigt vekslende og samtidig gentagende gang i naturen. Stjerneklare nætter. Og bælgravende sorte, hvor man knapt kan se en hånd for sig. Månens nattevandring over himmelhvælvingen. Nattergalens fuldstændig overvældende sang på ellers helt stille nætter i maj ved søbredden – og i min have lige uden for døren. Hvor den helt usædvanligt har ynglet flere gange.

Havde Karen Blixen boet her var haven forlængst gjort til et separat naturreservat. Og med langt flere fugle her end i Rungstedlund. Uden dermed at forklejne Blixens hjem.

H.C. Andersen spadserede på Søtorupvejen mens han opholdt sig på Bregentved og Gisselfeld og blev inspireret til et af verdens mest berømte eventyr, Den Grimme Ælling fra 1842. De første 20 linier beskriver præcist landskabet her.”

S L U T

Læs også

”Historisk have midt i et fuglereservat”:
https://gisselfeld.com/historisk-have-midt-i-et-fuglereservat/

Og ”Konflikt mellem Gisselfeld og miljøjournalist når nye højder”:
https://gisselfeld.com/konflikt-mellem-gisselfeld-og-miljoejournalist-naar-nye-hoejder/

Og ”Advokater og godsforvalter med rotter på loftet”:
https://gisselfeld.com/gisselfeld-advokater-og-godsforvalter-med-rotter-paa-loftet/

Hamphanekro med biller på besøg
Hvert år yngler der 1-2 par svaler. I år to par. Her det tre netop airborn landsvaleunger på ca. 15 gram 30. august med det rette blik i øjnene, klar til at krydse Saharaørkenen og tilbringe vinteren blandt løver og elefanter i Kenya og Tanzania.
”Oh, at være en høne, gemme sig dybt i en have” (frit efter Frank Jæger) fra Toruphus’ have!
Natsværmere fra Toruphus.
Toruphus’ smukke indkørsel i 2012. Som Gisselfeld (også) var utilfreds med.