Konflikt mellem Gisselfeld og miljøjournalist når nye højder

Godsforvalter Jens Risom forsøger at frarøve Jesper Petersen hans kamera. (foto: Jesper Petersen)

Forrige uge (13. august) blev godsforvalter Jens Risom (JR) politianmeldt af journalist Jesper Petersen for forsøg på røveri samt trusler om vold. Og for en uge siden (19. august) blev godsforvalteren erklæret uønsket til hussyn i Jesper Petersens lejede gisselfeldhus, Toruphus.

To andre godsmedarbejdere gennemførte i stedet for Jens Risom hussynet. Til Jesper Petersens tilfredshed. I modsætning til forrige hussyn 12. maj. ”Hvor Jens Risom førte sig frem som en hoven ridefoged fra 1500-tallet”, siger Jesper Petersen.

Et af vidnerne i foråret, Betina Richardt, udholdt kun besigtigelsen af halvdelen af Toruphus’ tre opholdsrum, et lille køkken og badeværelse, før hun måtte ud i haven og trække frisk luft.

”Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Kan man virkelig opføre sig på den måde?”, bemærkede hun chokeret, da Jens Risom og godsets tømrermester var gået igen, efter godt og vel en halv times rejse i en tidsmaskine tilbage til 1500-tallet.

Jesper Petersen fortæller:
”Godset med Jens Risom i spidsen har i over 20 år forsøgt at smide mig og min familie ud af vores hjem, Toruphus, som hævn for mine skriverier om bl.a. godsets alvorlige naturødelæggelser og mange lovbrud.
Siden retten i Næstved for to år siden dømte Gisselfeld til at reparere Toruphus, men samtidig afviste min ret til nabolejemålet, som jeg fik overdraget af grev Erik Danneskiold-Samsøe i slutningen af 1990’erne, når den daværende lejer flyttede, har godsledelsen optrappet chikanerierne.”

Spindelvæv og forkert malede lamper, fy!

Intet var for småt til kritik, da Gisselfeld under Jens Risoms ledelse foretog hussyn 12. maj.

”Den skal væk. Og den skal også væk. Og hvad er det? – den skal også væk”, lød det igen og igen fra en arrogant godsforvalter, der åbenlyst nød at diktere Jesper Petersen hvordan hans private hjem og have skal indrettes.

I køkkenet klagede Jens Risom eksempelvis over beskidte lamper. Der imidlertid ikke var beskidte, men blot lidt rustikke i malingen. Hvorefter Risom så klagede over dét. Til trods for at lamperne er monteret af lejeren og tilhører ham.

Uden grundlag i lejekontraktens passus om at lejer står for vedligeholdelse indvendig og udvendig dikterede godsforvalteren diverse udført. F.eks. maling af soveværelset. Til trods for at det er velholdt som det er. (billede)

I husets lillebitte entré klagede Jens Risom over at der ikke var rent nok. ”Jeg har da lige gjort rent og ryddet op”, protesterede Jesper Petersen.

”Der er da spindelvæv”, sagde godsforvalteren og pegede mod et loftshjørne.

Et af lejemålets flot nymalede rum – hvor byretten for to år siden dømte Gisselfeld til at udskifte det hullede gulv i efter af Gisselfeld i årevis havde nægtet at gøre dette – klagede Jens Risom over at ca. 1 millimeter høje fortykninger langs revner i det 170 år gamle hus’ pudsloft ikke var blevet udjævnet.  

”Jeg forsøgte faktisk, som det ses her”, forklarede Jesper Petersen og udpegede et lille stykke, ”men da det tydeligvis ikke blev pænere, opgav jeg. Jeg er jo ikke håndværker.”

Æbleskrog forbudt

Udenfor på den 2.500 m2 store grund klagede Gisselfeld over at der i den nytilsåede køkkenhave lå et par æbleskrog, smidt ud til solsorter og bogfinker. Samt et par vandmelonskræller, der tiltrak flyvende insekter som havens ynglende rødstjertepar – netop ankommet fra vinterkvarteret i Sydøstafrika – gladeligt fangede i en usædvanlig kold og våd (og insektfattig) maj måned i år.
”Vi har sagt at vi ikke vil have køkkenaffald i haven, det tiltrækker rotter”, formanede Jens Risom.

Godsforvalteren fandt udhuset for rodet.

”Her er bare mange ting”, forklarede Jesper Petersen.

Og så ville Jens Risom pludselig have udhuset kalket indvendigt. Hvilket det aldrig er blevet før, i hvert fald ikke de det sidste kvarte århundrede.

Til børnenes legeborg spurgte Jens Risom brysk: ”Hvad er det; den skal væk!”. Og til børnenes kaninbur lød det: ”Væk!” Og til den store haves to badekar, der bruges til kompost og regnvand: ”Væk!”

En midlertidig og interimistisk kombineret brændestabel/cykellæ med grøn presenning som tag dikterede Jens Risom også pakket sammen.

”Det ligner jo en byggelegeplads”, vrængede Jens Risom af børnenes sandkasse, fodboldbane, legetårn mm.

Toruphus’ Danmarksberømte komposttoilet, der i dag mest er redskabsskur, opført i 2008 af fire katalanske kvinder, forlangte Jens Risom også jævnet med jorden.

Læs artikel i Landsforeningens Økologik Byggeris blad via link her:  https://www.lob.dk/wp-content/uploads/2020/01/artikel-komposttoilet-marts-2018.pdf

Godsforvalter Risom på uanmeldt fotooptagelse i Jesper Petersens private have 6. marts 2020 (foto: Jesper Petersen)

Lejer reddede Toruphus

Fra 1997 og 20 år (!) frem forsøgte Gisselfeld at få Jesper Petersen til at flytte ved både at afslå fra at holde hussyn (som det eneste af Gisselfelds ca. 125 udlejede huse) samt vedligeholde Toruphus, med det resultat, at det regnede gennem loftet og der til sidst var store huller i murværket.

På et Huslejenævnsmøde i 2017 meddelte Jens Risom, at godset overvejede at kondemnere Toruphus. Men sådan gik det ikke. Jesper Petersen og hans advokat Bjarne Overmark tog Gisselfeld i retten, der i efteråret 2019 pålagde Gisselfeld at reparere Toruphus for flere hundredetusind kroner. (lidt billeder i bunden af artiklen)

Til hussynet 12. maj spurgte Jesper Petersen afslutningsvis Jens Risom og godset ikke var glad for det store, gratis arbejde han havde udført i årevis i den sammenlagt 5000 m2 store, naturrige Toruphushave.
Siden nabolejemålets sidste lejer døde i 2013 har Jesper Petersen ene mand bl.a. klippet dette lejemåls mange hække hver år, da godset ikke gjorde det. Og siden 1996 sat ca. 30 fuglekasser op i haven, der er passet og plejet incl. i alt ca. 1000 m2 frodig køkkenhave.

”Næh”, lød det kort fra godsforvalteren.

”Og min appel om at godset undlader at sprøjte, så der er giftafdrift ind i haven, som f.eks. 24. april, hvor man sprøjtede ved vindhastigheder tre gange over Miljøstyrelsens anbefalede grænse, bemærkede Jens Risom at det kunne jeg kun undgå ved at flytte”, tilføjer Jesper Petersen.

Se artiklen ”Historisk have midt i et fuglereservat” via link her: https://gisselfeld.com/historisk-have-midt-i-et-fuglereservat/

I april i år tabte Jesper Petersen og hans advokat Bjarne Overmark ankesagen vedr. lejeretten til hele Toruphus, fordi tidligere overdirektør Erik Danneskiold-Samsøe nægtede at møde op i retten og verificere den lejeaftale han havde indgået både mundtligt og skriftligt.

16. april kom den skriftlige dom og få timer senere holdt Jens Risom i sin store sorte Mercedes et par meter fra Jesper Petersens vinduer.  I flere år er godsforvalteren i tide og utide kommet kørende mange gange lige op foran Jesper Petersens vinduer. Siden foråret sammen med godsarbejdere, der bl.a. har fældet træer og buske samt nedrevet en carport Jesper Petersen og hans familie har anvendt til cykler, vasketøj og brænde i mange år.

”Jens Risoms chef i 16 år, Gisselfelds 10. overdirektør, beskrev ham med ordene ”uforskammet, usympatisk og provokerende”, efter Jens Risom var faldet Erik greve Danneskiold-Samsøe i ryggen”, fortæller Jesper Petersen.

”Og her lige op og ned af mit hjem optræder han præcist som beskrevet af greven. Bare den måde han ved hvert besøg konsekvent kører sin store Mercedes helt op ad den fælles indkørsel og lyser mig i hovedet med de store billygter, når jeg sidder ved mit skrivebord. Ved øjenkontakt lyser han typisk op i et stort, forhånende smil.”

Fredag 13. august ankom Jens Risom ved 9-tiden i sin sorte Mercedes sammen med en parkmedarbejder.

Jens Risom og den kvindelige parkgartner var ikke tilfredse med at blive fotograferet om morgenen 13. august på Toruphus’ gårdsplads. (foto Jesper Petersen)

Jesper Petersen fortæller:
”Jeg valgte at gå ud og tale med dem i håbet om at få oplyst godsets fremtidsplaner med haven, da nu godsgartneren var her. Risom oplyser bl.a. at de var ved planlægge giftsprøjtning af haven, hvilket jeg beklagede.”

”Da jeg fotograferede de to, protesterede først den kvindelige godsarbejder verbalt.  En rasende og ikke længere hånligt smilende Jens Risom forsøgte at frarøve mig mit kamera, samtidig med at han truede med at slå mig.”

Læs politianmeldelse her

Læs Jesper Petersens svar af 23. august på Gisselfelds ”vedligeholdelses”-krav

Læs om godsets giftoversprøjtning af Jesper Petersen i maj 2018 via link her: https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/drama-paa-kendt-dansk-gods-det-er-en-afskyelig-handling/7208803

Jesper Petersen har skrevet til Gisselfelds bestyrelsesformand og bedt ham om at få stoppet godsets chikanerier under Jens Risoms ledelse. Men advokat Anker Laden-Andersen nægter at forholde sig til sagen.

Læs også:
”Herremandsmetoder på Gisselfeld” via link her: 
https://gisselfeld.com/herremands-metoder-paa-gisselfeld/
”Vi har at gøre med en yderst rabiat lejer, der ikke skyer nogen midler”, via link her:
https://gisselfeld.com/vi-har-at-goere-med-en-yderst-rabiat-lejer-der-ikke-skyer-nogen-midler/

Boligretten dømte for knapt to år siden Gisselfeld til gennemgribende at reparere Toruphus (foto: Jesper Petersen)