Miljøstyrelsen kritiserer Gisselfeld for orkidémassakre

Midt i maj fældede Gisselfeld gods i hundredevis af udsprungne træer i Sønderskoven og kvaste ved den lejlighed et større antal fredede orkideer af arten tyndakset gøgeurt.
Nu har Miljøstyrelsen behandlet anmeldelser af naturødelæggelsen fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Holmegaard Mose Komiteen (HMK).
Læs Miljøstyrelsens kritik af Gisselfelds skovdrift her: https://gisselfeld.com/wp-content/uploads/2021/08/210708-Afgoerelse-ift.-klage-over-oedelaeggelse-af-Tyndakset-Goegeurt.pdf

Bestanden af tyndakset gøgeurt i Sønderskov var oprindeligt den største i det tidligere Storstrøms amt og en vigtig grund til at 29 hektar af området blev fredet i 1989.

Læs DNs beskrivelse af Sønderskovens fredede natur her: https://www.fredninger.dk/fredning/soenderskov-overdrev/

Læs også om Gisselfelds Round Up-sprøjtning af Sønderskovens fredede orkideer via link her