Gisselfeldstriden sikret dom i Højesteret

Det lykkedes i 23. time Erik Danneskiold-Samsøe at få sin advokat fra 1997 til 2004, Chr. Harlang,  til at genindtræde i sagen

af Jesper Petersen

Tredje gang blev lykkens gang for Gisselfelds suspenderede overdirektør. Efter to aflysninger i Højesteret er den 8 år gamle retssag om ledelsesretten over Danmarks 5. største jordgods nu definitivt sikret behandling af rigets øverste domstol.

Den 10.-12. september næste år afsatte Højesteret i går til at domsforhandle sagen. Det længe ventede juridiske punktum i den langtrukne kamp om ledelsesretten til knapt 4.000 hektar sydsjællandske skove, marker, enge, moser, søer; en 431 år gammel herreborg samt godt og vel 100 ejendomme forventes sat senest i midten af april 2008. 

En meget glad og lettet grev Erik Danneskiold-Samsøe mødte den 29. maj  – som krævet af Højesteret efter aflysningen i november sidste år – op til et formøde i Højesteret sammen med advokat Chr. Harlang, for at meddele, at Harlang nu er genindtrådt i den sag han selv sammen med Erik Danneskiold-Samsøe anlagde helt tilbage i april 1998. 

Chr. Harlang siger:

”Det er en stor glæde for mig at vende tilbage til arbejdet som advokat for denne vigtige sag, der ikke alene angår Gisselfeld som en almennyttig privat fond, men også helt basale retsprincipper om ret og retfærdighed, inklusiv spørgsmålet om hvorvidt vi har en grundlov ikke bare af navn, men også af gavn, når det drejer sig om beskyttelsen af enkeltpersoners rettigheder overfor overgreb fra statsmagtens side og – som her – også fra private magtfulde udenforståendes side.

Begge aspekter er i uhyggelig grad repræsenteret i sagen her, og jeg tror og håber, at Højesteret vil benytte fru Justicias sværd således at sagen kan få en lykkelig udgang for grev Erik Danneskiold-Samsøe samt Gisselfeld og retssikkerheden i almindelighed” 

Imod alle odds: Unfair sag på vej mod en retfærdig afslutning

Om sagen i øvrigt siger Harlang:

”Siden de første overgreb for snart 10 år siden mod Erik Danneskiold-Samsøe har det i uhyggelig grad været misbrugt, at der er helt ulige ressourcevilkår mellem på den ene side grevens interessevaretagelse (pengekassen lukket og månedsløn skåret ned et eksistensminimum på under 10.000 kr. månedligt), og på den anden side bestyrelsesformand  Koed-Jørgensen og hans efterfølgeres tag-selv-bord af den private gods-fonds midler. Udover den pengestærke modstander, har man fra grevens side samtidig haft selve statskassen imod sig, idet fondsmyndighederne har fuldstændig ubegrænset ressourcer til rådighed ved fuldt betalt arbejde fra kammeradvokaten og hans mange medarbejdere.

Var det en fodboldkamp ville en kamp med for eksempel to spillere på det ene hold og 11 på det andet øjeblikkeligt blive standset som klart unfair.

Efter at Erik Danneskiold-Samsøe i november 2004 have betalt de sidste retsafgifter til Højesteret på over 400.000 kr. var han fuldstændig berøvet enhver ressource og jeg var tvunget til at udtræde af sagen. Der er ingen tvivl om at Gisselfeld-bestyrelsen og fondsmyndighederne har spekuleret i at denne udvikling kunne føre til at man kunne undgå at Højesteret bedømte sagen, og at den altså sandsynligvis ville falde på grund af manglende ressourcer.”  

Til glæde for mange, blandt andet en række private støttepersoner, der i de senere måneder har samlet en kvart million kr. sammen, kom det ikke til at gå som mange af Erik Danneskiold-Samsøes modstandere håbede. Sagen blev i mandags indiskutabelt sikret Højesteretsbehandling og både Erik Danneskiold-Samsøe og hans advokat garanterer samstemmende, at man herfra ikke vil forårsage flere forsinkelser af sagen.

Den sidste mindre sten på den lange vej er 100.000 kr., der mangler, men Gisselfeld-greven håber at han kan skaffe disse penge inden sagen starter i Højesteret. Gisselfelds Venner samt grev Erik Danneskiold-Samsøe har indtil nu samle over 1 million kr. ind fra private støttepersoner.  

Stor personlig triumf

For Erik Danneskiold-Samsøe er Højesterets genberamning af sagen en personlig triumf. Den 61-årige overdirektør har i de sidste 10 år været kastet ud i en yderst krævende personlig kamp for juridisk retfærdighed, der ikke mindst siden Harlangs exit i 2004 har set meget sort ud for den Gisselfeld-greve.

Men på nærmest mirakuløs vis har Erik Danneskiold-Samsøe nu fuldbragt sit vigtigste personlige mål siden ledelsesstriden for hen ved 10 år siden eksploderede under godsejer Koed-Jørgensens brutale magtovertagelse: at få den helt fastlåste strid for Højesteret.

Selv siger han:

”Jeg er utrolig glad, også selvom jeg overfor Harlang har forpligtet mig til at skaffe yderligere godt og vel 100.000 kr. inden sagen kommer for Højesteret. Jeg har dog hele tiden troet på at det nok skulle lykkes til sidst, men jeg vil ikke lægge skjul på, at det har været hårdt i lang tid. Takket være en masse generøse mennesker har jeg nu igen Chr. Harlang tilbage som advokat på sagen, hvilket jeg føler er den helt rigtige advokat for mig og for sagen. Harlang er en af landets fremmeste fondsjurister samt den advokat, der er bedst inde i denne meget specielle sag.” 

Om Gisselfeld-bestyrelsens manglende vilje til at støtte en juridisk fair afgørelse i Gisselfeldstriden siger formanden for Gisselfelds venner, Lars Maach:

”Kæmp med åben pande, står der i den gamle frihedssang, og det ville klæde godsbestyrelsen at åbne pengekassen, som man har snuppet nøglen til, og på den måde ophøre med at spænde ben for at sagen finder sin værdige afgørelse i Højesteret, hvor den retmæssigt hører hjemme. Hvis bestyrelsen fortsat ikke vil dét, må man jo undre sig over dens motiver og retsopfattelse. 

Lars Maach tilføjer at bidragsydere – også Gisselfeldbestyrelsen – fortsat er meget velkomne til at hjælpe med at få skrabet de sidste 100.000 kr. sammen!

(31. maj 2006)