Gisselfeld-gartner forskønner haver på TV mens gods-haver skamferes

Mens gartneren i Gisselfelds berømte drivhus frem til maj optræder som fagmand på TV2 i programmet ”Have haves”, hvor han hjælper danskere med at får bedre haver, så påvirker gartner Stig Lauritsens faglige kunnen ikke godsets egen havepolitik.

I en del af Gisselfelds mange udlejede huse med store have omkring har godskontoret således introduceret en ”hug alt ned-politik”, der vækker vrede og hovedrysten mange steder.

Eksempelvis hos den suspenderede overdirektør, Erik Danneskiold-Samsøe, der har skrevet et indigneret brev til bestyrelsesformand Laden-Andersen, hvor Gisselfeldgreven meddeler, at han ønsker træfældningerne stoppet.

Grevens henvendelse til bestyrelsen kom lige efter at godskontorets nyintroducerede havepolitik var gået ud over alle Søtorups haver, på nær én, der kun blev skånet, fordi lejerne her stædigt modsatte sig.

De levende hegn rundt om husene langs Søtorupvej blev i slutningen af september sidste år skåret ned fra ca. 8 meter til 1. Det drastiske arbejde, der pludselig blotlagde de ellers vindbeskyttede gamle haver og huse med stråtag, blev udført uden at godskontoret på forhånd havde orienteret lejerne.

I sit brev til Gisselfelds bestyrelsesformand skriver Erik Danneskiold-Samsøe:

”Jeg har talt med Søbos lejer, Birgitte Marvits, som i sidste måned fik forandret sin have drastisk, da godskontoret fældede et stort antal træer omkring Marvits’ lejede hus ”Søbo”, uden at godskontoret på forhånd havde adviseret hende. Det var hun ked af. Og det ærgrede også mig, hvilket jeg forklarede hende, da jeg talte i telefon med hende for 14 dage siden, fordi jeg synes at det er urimeligt at man kører frem på en sådan måde. Den form for politik har jeg aldrig ført her på godset.”

Ifølge godsforvalter Jens Risom sker de omfattende træfældninger dels for at beskytte Gisselfeldhusenes stråtag, dels for at blotlægge husene mere i landskabet, så de smukke arkitekttegnede huse bliver mere synlige for forbipasserende.

Men godsforvalteren ønsker i øvrigt ikke at diskutere godsets drift og vil således heller ikke oplyse om man vil imødekomme grevens og lejernes ønsker om at bevare den sidste gamle godshaver i Søtorup samt godsets mange andre udlejede haver.                                                                

(30. marts 2005, skrevet af Lars Maach)

Læs også følgende historier: