Gisselfeld vil fælde berømt træ

I 2004 kom den lille gamle godslandsby, Søtorup, på Danmarkskortet. FDBs blad Samvirke, der udkommer i et oplag på knapt ½ million (og har tre gange så mange læsere), trykte i sidste års november-udgave en af Jesper Petersens mange unikke naturoplevelser i og omkring sin have.

”Med i en fugleflok” hed Jesper Petersens beretning fra forrige vinter, hvor han var kravlet op i Søtoruphavens største træ, da en flok kragefugle på vej til overnatning i skoven ved Torup Sø pludselig slog sig ned i et stort lindetræ tæt ved Toruphus. Enkelte fugle iblandt de knapt 200 råger og alliker landede endda på ham. Den fascinerende naturbeskrivelse fra Samvirke er scannet ind her på Gisselfeld-hjemmesiden og kan læses nedenfor.

16. september sidste år ville Gisselfelds godskontor oprindeligt have fældet det landskendte træ fra Samvirke-artiklen, samt godt og vel 100 andre træer, umiddelbar efter at omtrent lige så mange træer i nabohaverne blev fældet og kørt bort på godsets kæmpestore fuldautomatiske skovningsmaskine.

Imidlertid havde et ringduepar netop lagt sig på et sent, sidste kuld æg i en rede i træet, hvilket forhindrede. Jesper Petersen gjorde opmærksom på ringduereden og mindede samtidig godsforvalter Jens Risom om den lovparagraf, der forbyder at fugles reder med æg eller unger ødelægges – en paragraf som Gisselfeld har været på kant med adskillige gange i de senere år. Af den grund udsatte godskontoret modvilligt fældningen af det store træ øst for Toruphus. Samtidig udsattes fældningen af yderligere seks træer i nærheden af huset inklusive omdannelsen af Toruphushavens vindbeskyttende have til en friseret parcelhushave med Toruphus frit beliggende i landskabet, for at tilfredsstille godskontorets ønske om at blive set bedre, med øgede reklame- og turistindtjeningsmuligheder til følge.

Ekstrakt  fra ”Med i en fugleflok” Samvirke November 2004: