Gisselfelds anmeldelse af fotograferende journalist afvist af politiet

Politiet vil ikke give Gisselfelds godsforvalter Jens Risom og parkgartner Charlotte Wagner medhold i, at journalist Jesper Petersens fotografering af dem på Toruphus’ gårdsplads 13. august sidste år var ulovlig.

I brev af 11. maj – ni måneder efter episoden – skriver advokaturchef Bente Thejlade fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Jesper Petersen:

Jeg skriver til dig for at oplyse dig om, at Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi har besluttet at standse efterforskningen i sagen, hvor du er anmeldt for at have begået uberettiget fotografering d. 13. (august sidste år) Baggrunden for vores beslutning Vi vurderer efter den indledende efterforskning, at der ikke er en rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart. Vi har lagt vægt på, at forholdet ikke kan straffes efter straffeloven eller andre love.”

Dansk Journalistforbunds jurist Anders Sevel Johnsen vurderede fra første færd, at fotograferingen af godsforvalter og parkgartner på gårdspladsen foran Toruphus, og efterfølgende offentliggørelse af billederne, som fuldt lovlig

Læs hele politiets afgørelse her:

Politiet: Godsforvalter Jens Risom og parkgartner Charlotte Wagners blev ikke uretmæssigt fotograferet på Toruphus’ gårdsplads sidste år (foto: Jesper Petersen)

Læs mere: https://gisselfeld.com/gisselfeld-politianmelder-journalist/