Landsretsdom af 16. april 2021

 Læs landsretssagen det kom til at koste Jesper Petersen 25.000 kr. at tabe. Plus 20.000 for at tabe halvdelen af den indledende boligretssag. Og imellem de to retssager godt og vel 10.000 kr. til en tabt fogedretssag efter anke til landsret blev indgivet for sent. Plus honorar til egen advokat.