Uetisk og naturskadelig jagt på Gisselfeld

Jægerkaravane på vej ind i Gl Dyrehave

.

18. oktober 2021kunne man i flere kilometers afstand af Hovmosen lige nord for Vester Egede høre udbruddet af en lokal terrorkrig.
Utrolige 3-4 timer varede træfningen med flere hundrede faldne. Næppe under 2.000 geværskud og 500-1000 døde.
I intense perioder – og dem var der mange af – flere skud i sekundet.
Taberne var givet på forhånd.

Som Leonard Cohen synger i ”Everybody Knows” fra 1988:
Alle véd de gode gutter tabte/Alle véd, at det var aftalt spil/De fattige forbliver fattige, de rige rige/Sådan går det/Alle véd det, alle véd.

Jeg oplevede Gisselfelds perverse massemord på opdrættede fasaner, såkaldte skydefugle, i forbindelse med en vandring igennem Hesedeskoven.
Fremme ved Gisselfeldvej øst for Sofiehøj lidt over middag fik jeg syn for det intense skyderi jeg havde lagt ører til i en timestid på min skovtur.

I den sydvestlige udkant af Hovmosen holdt en halv snes køretøjer. Bl.a. tre ladvogne til transport af jægere. Spredt i terrænet have ca. 30 jægere taget opstilling. Fra en stor beplantning syd for blev bølge efter bølge af fasaner jaget op af klappere med hunde og ned over den visse død i form af en næsten konstant spærreild fra de 30 jægere.
1,2,5,10,15,50,100 talte jeg hvirvle til jorden på kort tid. Hver tredje endnu i live med en enkelt ubrugeligt blafrende vinge, eller lungeskudt og langsomt men sikkert dalende mod sammenstødet med jorden.
I den halve time jeg betragtede vanviddet bevægede de fleste jægerne sig stort set kun, når de løftede geværerne til skud eller ladede.
De plaffer stadig løs på Hovmosen” SMS’ede en ven mig kl.15.33

Vi høster et naturligt overskud, afviste i jægerne i 1970’erne kritik med. Da overskuddet så forsvandt i de giftoversprøjtede agerjorde og afvandede vådområder, opstod en gigantisk skydefugleindustri.
Jagt på vildt opdrættet i bure og efterfølgende udsat blot for at blive skudt har i flere årtier være altdominerende. Både på Gisselfeld og Bregentved er denne industrialiserede jagtform en højt prioriteret forretning, der skæpper godt i godskasserne. Men har mange modstandere, også blandt jægerne selv, på grund af de mange minusser.
Ud over at demoralisere jægere og den bæredygtig jagt, skades den vilde, ægte natur. Selvom det er ulovligt bekæmpes den smukke rovfugl duehøgen systematisk. Flere andre dyr bekæmpes brutalt, f.eks. ræve med moderløse hvalpe der dør af sult i gravene.

De enormt mange vildtagre og foderpladser, som følger med skydefugleindustrien, har spredt rotter i naturen, hvor de førhen ikke kunne leve.
Sammen med Miljøstyrelsen gennemgik jeg ved årtusindskiftet en stor del af Gisselfelds vildtfodringspladser og fandt rotter næsten alle steder. Rotter æder bl.a. unger og æg i fuglereder. I mange år brugte man gift mod rotter her, hvorved der skabtes mange sekundærforgiftninger af ådselædende rovfugle og andre dyr.
Læs Danmarks første rapport om problemet med eksempler fra lokalområdet via link her: https://holmegaardmose.dk/images/rotteraport.pdf

Fasanmassakren i Hovmose 18. oktober jog en meget stor dådyrflok på 100 dyr eller flere ud af området og var sandsynligvis årsag til mindst et farligt trafikuheld på Næstved-Rønnede landevejen lige øst for Vester Egede.

Skrevet af Jesper Petersen.