Gisselfeld: ingen kommentarer

Gisselfelds daglige leder, godsforvalter og skovfoged Jens Risom, ønsker ikke at kommentere den forhenværende Gisselfeldskovfogeds fagligt hårde kritik af skovdriften under Koed/Hillingsø-bestyrelsen fra 1996-2002.

Jens Risom siger:

“Jeg vil ikke kommentere Svend Paulsens udtalelser om skovdriften her på stedet.”

“Hvorfor ikke?”

“Fordi Svend Paulsen føler et stærkt nag til Gisselfeld og det synes jeg ikke der er nogen grund til at ribbe op i.”

“Svend Paulsen siger, at der er foregået en voldsom og uprofessionel overhugst i skovene?”

“Ja, men det må jo stå for hans regning. Hvis han var orienteret om hugsttallene, så ville han måske ha’ en anden holdning. Skriv du ud fra hans synspunkt; jeg har sgu ikke lyst til at kommentere det.”

De præcise data vedørende skovdriften har Jens Risom og Gisselfeld igen og igen afvist at udlevere. Tallene forbliver således en godt skjult hemmelighed. Derfor er det ikke ad den vej muligt at afgøre hvem der taler sandt i denne sag.

Jens Risom var ellers særlig kvalificeret til at udtale sig i denne sag. Han var nemlig skovfogedkollega med Svend Paulsen i alle de 12 år sidstnævnte arbejdede på Gisselfeld.

Risom er den eneste af de oprindeligt tre gods-skovfogeder, der bevarede sin skovfogedstilling efter Koed/Hillingsø-bestyrelsens dramatiske entre i foråret 1996. Og da den daværende godsforvalter, Jan Borre Bjødstrup – hårdt plaget af de vanskelige arbejdsvilkår – i marts 1998 fratrådte sin stilling, avancerede Jens Risom til godsforvalter samtidig med at han fortsatte som godsets eneste skovfoged.

Jens Risom blev ansat som skovfoged på Gisselfeld helt tilbage i oktober 1982. Han kunne således den 1. oktober sidste år fejre 20 års jubilæum på det stormomsuste sydsjællandske gods.

(31. august 2003)