Bestyrelsesformands udtalelser er uden hold i virkeligheden

Bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen udtalelser i tirsdags møder kun hovedrysten i den suspenderede overdirektørs lejr.

Gisselfelds sagsøgte bestyrelsesformand blev bl.a. i DR P4 Sjælland citeret for at sige, at han ”ikke har hørt fra advokat Christian Harlang og grev Erik Danneskiold-Samsøe i over fire år omkring noget som helst, der kunne give anledning til et nyt søgsmål”

Bestyrelsesformanden betegnede stævningen særlig uforståelig, hvis ”formålet er at give magten tilbage til Eriks familie, for det har vi allerede tilbudt ham.” 

Ifølge Ritzau og P4 Sjælland sagde Gisselfelds bestyrelsesformand videre:

”Vi har tilbudt ham (greven. Red.) fri bolig, over fire millioner kroner for at løse det her problem, så han er gældfri. Vi har tilbudt ham løn og pension som en højesteretsdommer. Og desuden har vi tilbudt at ansætte en mediekonsulent, så han ville komme til at fremstå som vinder af sagen, fordi vi ikke ønsker, at hans person skal belastes yderligere”

Hertil siger Erik Danneskiold-Samsøe:

”Hvis bestyrelsen virkelig ikke ønskede at belaste mig yderligere, hvorfor er man så for eksempel ikke ophørt med at krænket mit privatliv.? Siden den seneste ulovlige bestyrelse kom til for 5½ år siden, har jeg i perioder dagligt måttet ringe eller skrive til godskontoret og den ugyldige bestyrelsesformand på grund af talrige krænkelser. Men den utroværdige advokat har end ikke villet forholde sig til mine appeller om f.eks. at blive skånet mod skarpt projektørlys natten igennem på familiens soveværelsesvinduer.”

”Alene sidste år sendte jeg snesevis af breve, som Anker Laden-Andersen og Civilstyrelsen arrogant afviste at forholde sig til eller på anden vis ignorerede.”

I marts 2006 offentliggjorde hjemmesiden www.Gisselfeld.com en grundig artikel om den voldsomme konflikt imellem den suspenderede overdirektør og den nuværende godsledelse. Dengang sagde EDS:

”Min position her på slottet er ulidelig. Mine menneskelige og juridiske rettigheder krænkes. Jeg chikaneres lige uden for mine vinduer. Det er urimeligt og ulovligt.  Bestyrelsen tilta’r sig rettigheder den juridisk ikke har grundlag for, blandt andet fordi der verserer en sag ved domstolene”.

Talsmand for Gisselfelds Venner, Lars Maach beskrev  konfliktens giftighed endnu tydeligere:

”Den behandling bestyrelsen og godskontor i de sidste to år har udsat Grev Erik for har karakter af grov personlig mobning og chikane. Man kan ikke undlade at tænke den tanke, at man har haft det skjulte motiv at knække sin besværlig modpart psykisk ved hjælp af de anvendte metoder, så Grev Erik har måttet opgive sin retssag og ledelsesstriden ad den vej kunne lukkes. At blive behandlet i sit private hjem på denne måde er et helt urimeligt pres. Forestil dig for eksempel t have projektørlys på dit soveværelse, nysgerrige turister, der trykker næser op ad dine køkkenvinduer, udklædte vikinge- og teambuilding-kursister, nogle gange fire dage om ugen. At få inddraget dine garager samt fjernet familiens opmagasinerede ting her. At få okkuperet din private have til afvikling af to rockkoncerter for 8.000  øldrikkende tilskuere. Udsigt til nye naboer lige op og ned ad dit hjem, idet godsledelsen forsøger at udleje dele af slottet som en eksklusiv – og dyr – firmaadresse. Alt sammen mod din vilje. Samtidig bliver du nægtet presserende reparationer i dit hjem, er frataget over halvdelen af din løn, samt din bil og bebrejdes desuden at du er samarbejdsvillig og ikke tænker på Gisselfelds ve og vel. Oveni skal du finde ressourcer og penge til at føre din retssag, eller rettere, Gisselfelds retssag ved Højesteret. Det er et umenneskeligt pres.”

Om tirsdages udtalelse fra Anker Laden-Andersen siger Erik Danneskiold Samsøe endvidere:

”Det eneste den ulovlige og ugyldige bestyrelse er kommet med er et forslag om at jeg pro forma genindtrådte som overdirektør i et år, hvorefter jeg frivilligt skulle trække mig fra min arveretlige stilling og forlade mit hjem på slottet. Den stilling man tilbød mig var uden beføjelser, og jeg var fritaget for at deltage i bestyrelsesmøder. At jeg skulle få løn og pension som en højesteretsdommer er endnu en meget lemfældig omgang med sandheden fra Laden-Andersens side. Hvad jeg i sin tid reelt blev tilbudt var fire millioner kr., hvilket er mindre end det jeg har til gode i form løn som ulovligt er blevet tilbageholdt siden 1999. Bestyrelsen tilbød også at købe mig en brugt bil til maksimum 50.000 kr. til mig. Når det ene år så var gået med mig som pro forma overdirektør, skulle bilen vurderes, hvorefter jeg ville få tilbudt at overtage bilen for den vurderede sum, som det blev formuleret i det skriftlige tilbud. Men Laden-Andersens rosenrøde beskrivelse fra forleden har intet med virkeligheden at gøre.”

”Og ud over at Laden-Andersen med sine usande udtalelser viser at han alene af den grund er uværdig til at sidde som bestyrelsesformsand på Gisselfeld, så afslører han samtidig, at han fortsat ikke forstår hvad denne sag handler om, nemlig Gisselfelds gamle testamente, som jeg som overdirektør er nødt til at respektere,. Det er kort og godt min pligt, også selvom to ulovlige og ugyldige bestyrelser og ulovligt forvaltende fondsmyndigheder sammen med Elisabeth Lassen i årevis har brudt loven og forsøgt at undergrave Gisselfelds fundats.”

”Jeg er i den forbindelse meget glad for at vi i den sag, der blev anlagt i tirsdag sikrer, at den sande baggrund om  Lassen-familiens konspirationer mod min familie nu kan dokumenteres. Højesteret får så mulighed for at vurdere sagen i det fulde omfang, i stedet for den sag, der skulle ha’ været behandlet i næste måned, som nu bortfalder”, lyder det fra den Erik Danneskiold-Samsøe, der tilføjer at advokat Anker Laden-Andersen i P4 Sjælland også fejlagtigt siger at han skulle være afsat. ”Jeg er suspenderet, og det er noget helt andet”, fastslår Gisselfeldgreven.

Hjemmesiden www.Gisselfeld.com har præsenteret Anker Laden-Andersen for de udtalelser han er citeret for at DR P4 Sjælland, men den nordjyske advokat, som tog plads i Gisselfelds varme bestyrelsesstol den 11. februar 2002, ønsker ikke at kommentere kritikken.

Se i øvrigt den 17 sider lange artikel ”Gisselfeld-strid mere fastlåst en nogensinde” på hjemmesiden her.              

(23. august 2007, skrevet af af Jesper Petersen)