Gisselfeld høstede giftigt korn

Tonsvis af giftigt korn. Ledelsen af landbruget fortier det. Konsulenten bagatelliserer det. Og overdirektør Danneskiold-Samsøe anklager igen bestyrelsen for at skjule vigtige oplysninger. Sådan lyder sidte nyt fra det fortløbende Gisselfeld-drama, der varsler alt andet end julefred.

Flere hundrede tønder Gisselfeld-korn blev i sommer sprøjtet og høstet ulovligt. Lovovertrædelsen skaber nu endnu et problem for den nye bestyrelse, der i 1996 kasserede overdirektør Danneskiold-Samsøes miljøvenlige landbrug og indførte supereffektiv drift.

Det var Danneskiold-Samsøe, der i begyndelsen af august opdagede at en stor rugmark blev høstet 2-3 dage efter den var blevet sprøjtet.

Ligesom alle Gisselfelds øvrige ca.1.000 hektar kornmarker blev marken – ifølge Danneskiold-Samsøe såkaldt hybridrug – sprøjtet med Roundup lige før høsten for at bekæmpe kvikgræs. Så længe der går 10 dage mellem sprøjtning og høst er dette lovligt.

Stærkt bekymret på Gisselfelds og forbrugernes vegne kontaktede Danneskiold-Samsøe først landbrugsinspektør Peter Trolle og derefter bestyrelsen, da han d.8 august erfarede at loven var overtrådt. Bestyrelsen svarede, at man havde bedt landbrugskonsulent Torben Møller udarbejde en rapport om sagen. Ifølge Danneskiold-Samsøe blev han dog aldrig orienteret om resultatet af den interne undersøgelse.

Spurgt om bestyrelsen ikke følte en særlig forpligtelse til at orientere overdirektøren og bestyrelsesformanden – også fordi det var ham, der opdagede ulovligheden – svarer bestyrelsens næstformand, Kjeld Hillingsø: “Rapporten ligger i Civilretsdirektoratet. Vi gav greven en mundtlig orientering. Men han forlangte en skriftlig.”

Det benægter Danneskiold-Samsøe på det bestemteste: “Det passer ikke, jeg blev hverken orienteret mundtligt eller skriftligt”, siger han.

Torben Møller sammenfatter sin rapport om sagen således: “Der er høstet ulovligt, men ikke sprøjtet ulovligt. Trolle har lavet et nummer som han har fået én over næsen for. Han var ude og sprøjte nogle lavninger og forpløjninger, der var kvik i; og for at få hele marken høstet, så der var fri passage til brødkornet, tog han så det nysprøjtede – for tidligt. Det drejer sig om 400-500 tønder. Jo ikke meget i forhold til den samlede høst. Til Trolles undskyldning tæller det, at han lagde kornet for sig selv. Jeg ved ikke, om det er blevet solgt, men i så fald har firmaet fået klar besked, og det skal sandsynligvis bruges til kornfyring. Der er i øvrigt ikke tale om hybridrug, men triticale, en blanding mellem mellem hvede og rug, der bruges til foder eller konrbrænding.”

Spurgt om sagen svarer landbrugsinspektør Peter Trolle: Det har intet på sig at vi skulle have sprøjtet hybridrug 3 dage før høst..”

Sarkastisk tilføjer den pressede landbrugsinspektør: “Det undrer mig i øvrigt, at greven var så observant, det plejer han ikke at være.”

(B.T. den 23 december 1998)