Ridder af Dannebrog trækker langt spor af naturødelæggelse

Landbrugets top og andre pengestærke elsker ham, men naturvenner står i kø med skarp kritik af den kontroversielle, jyske godsejer, Johan Koed-Jørgensen, der i 1997 blev slået til ridder af Dannebrog året efter at han havde sat sig tungt på 38 km2 af Sydsjælland.
“En neurotisk oprydningsmand med sygelig brug for orden”, lyder det fra en. “Hensynsløs, og uden dybere følelser overfor naturen”, lyder det fra en anden.

Koed-Jørgensens første alvorlige sammenstød med naturbeskyttelseskredse skete da han i 1993 købte det konkurstruede, idylliske østjyske gods, Åkjær, syd for Odder. Godset havde tilhørt hofdame Ebba Busky-Neergaard, der i over 25 år havde forsømt driften af godset med det resultat, at markerne ad åre var blevet til fugtige blomsterenge og skoven til en urskov – et paradis for vilde dyr, fugle, insekter og planter. På rekordtid lykkedes det imidlertid Koed-Jørgensen at ødelægge hvad naturen møjsommeligt havde genoprettet helt af sig selv over mange år.

En af dem, der kendte de dyrerige Åkjærskove før Koed-Jørgensen bragte dem tilbage til rationel drift, er 1997s Pandaprismodtager, naturskovseksperten Karsten Thomsen. Han siger: “Åkjærs skove var biologisk meget værdifulde; kun få danske skove kan fremvise ynglende ravne, ugler og duehøge. Og indenfor 50 år ville skovene været blevet endnu mere unikke, idet der ville være udviklet urskovslignende natur, hvilket er yderst sjældent herhjemme. Dén slags naturødelæggelse vi snakker om, er ikke så synlig, som når det er en fjord, der dør, men det er lige så alvorligt. Ukultiveret skov er livsgrundlag for en lang række truede dyrearter og denne type skov kan ikke sådan lige skabes eller genskabes. Det tager meget lang tid – dét er det forbandede.”

Godsejer, Johan Koed-Jørgensen på vej til retten, september 2001

Dansk Ornitologisk Forenings formand i Århus Amt, Peter Lange, siger om Koed-Jørgensens “oprydning” på Åkjær: “Det første, der blev ødelagt var enge og læhegn. Det var utroligt sørgeligt at se for eksempel de mange skønne, gamle læhegn blive ryddet på ganske kort tid. Da Koed-Jørgensen fældede alle skovbrynene udtørrede det skovene. Derefter blev hele skoven gennemhugget eller totalfældet. Vi nåede desværre ikke at få optalt fuglebestandene i skovene før Koed Jørgensen overtog Åkjær – og efterfølgende har ingen haft lyst.” Om Koed-Jørgensens natursyn siger Peter Lange: “Tydeligvis har han ingen dybere følelser overfor naturen, for han er hensynsløs overfor den. Og han betragter åbenbart naturbeskyttelsesloven som en grinagtig gene på sin vej frem for at lave industrilandbrug og penge.”

Teaterarbejder Inge Bruun Jensen, nabo til Åkjær, udtalte i foråret 1997 til Ekstra Bladet: “Koed-Jørgensen er en katastrofe for naturen. Han har ødelagt meget af områdets naturlige vegetation og dyreliv. Det sidste, der er sket, er, at skovbrynene er fjernet. Jeg vil ikke engang betegne Koed-Jørgensen som landmand. Han er hvedefabrikant.”

Koed-Jørgensen vil ikke selv kommentere de dårlige skudsmål i naturbeskyttelseskredse:

“Jeg vil gerne sige tak for opringningen, jeg har ingen kommentarer, desværre”, lyder det fra den kontroversielle landskabsforvalter.

“Hvad skyldes det?”
“Farvel igen”. (KLIK)

Uden beundrere er Koed-Jørgensen dog ikke . Indflydelsesrige folk som H.O.A. Kjeldsen og Flemming Juncker giver den  jyske godsejer, der siden sommeren 1996 har bestemt over mere end 50 kvadratkilometer af Danmark – over en tusindedel af landets samlede areal – de bedste anbefalinger.

“Koed-Jørgensen  er en dygtig landmand. Det har han bevist. Han avler simpelthen topudbytte ved kontinuerlig hvedeavl. Alt hvad han rører ved får han penge ud af”, udtalte Flemming Juncker i 1997.

Også H.O.A. Kjeldsen deler roser ud: “Koed-Jørgensen er Danmarks dygtigste landmand, og jeg véd, at han har reddet mange familier fra fallit. På Åkjær har han på enestående  måde forenet moderne landbrug med hensynet til naturen.”, udtalte den forhenværende præsident for Landbrugsrådet til Ekstra Bladet i foråret 1997.

Om det var de rosende ord, eller andre håndfaste kvaliteter, der gjorde det, vides ikke, men H.O.A. Kjeldsen skulle senere ende med blive bestyrelsessuppleant for K.G.H. Hillingsø i Gisselfeldbestyrelsen. I januar 2002 forlyder det imidlertid, at både Hillingsø og Kjeldsen er på vej ud af Gisselfeldeventyret.