Gisselfeld manipulerer retssag

Under første dag med domsforhandlinger d. 2. september i boligretten i Ringsted i den årelange strid mellem journalist Jesper Petersen og Gisselfeldbestyrelsen om hvorvidt førstnævnte kan bebo sit lejede Gisselfeld-hus, Toruphus, fremførte godsforvalteren en lang række kritikpunkter mod Jesper Petersen.

Blandt andet blev Jesper Petersen kritiseret for ikke at vedligeholde Toruphus ordentligt.

Dét til trods for at Gisselfeld i syv år konsekvent har nægtet at udføre udvendig vedligeholdelse på Toruphus samt ignoreret dusinvis af skriftlige og mundtlige henvendelser fra Jesper Petersen om dette.

Gisselfelds manglende vedligeholdelse har eksempelvis betydet at det i årevis regnede igennem et totalt nedbrudt og hullet udhustag og Jesper Petersen og hans familie fik ødelagt en masse ejendele, der var opmagasineret her.

I flere år har det regnet igennem hovedhustaget, fordi Gisselfeld har ignoreret uopsættelige henvendelser om udskiftning af dette helt tilbage fra sommeren 2000 af.

For at forhindre at regnvand endte i beboelsesrummene i stueetagen har Jesper Petersen måttet opsætte snesevis af spande på loftet af Thoruphus for at opsamle vand, der ellers regnede gennem taget og videre ned i beboelsesrummene i stueetagen.

Trods Gisselfelds åbenlyse ansvar for Toruphus’ meget dårlige vedligeholdelsesstand afholdt godsforvalter Jens Risom i boligretten i september sig ikke fra at skyde skylden fra sig og i stedet anklage Jesper Petersen for at misligholde Toruphus. Og Jesper Petersens misligeholdelse var ifølge Jens Risom ikke bare til skade for Toruphus, men Gisselfeld i det hele taget, idet godset ifølge godsforvalteren led skade på sit image som et helt igennem velholdt gods, når Gisselfelds huse ikke præsenterer sig perfekt.

“Det er for os meget vigtigt hvordan Gisselfelds huse præsenterer sig. Det er vores billede udadtil. Vores image. Derfor går vi utrolig meget op i at vores mange huse præsenterer sig godt. At både husene og haverne er velholdte. Vore huse er ikke fredede, men meget specielle, flere er arkitekttegnede.”

I boligretten fremlagde Jens Risom som dokumentation en serie fotooptagelser, bl.a. af Toruphus optaget dagen før, den 1. september. Optagelserne var lavet fra markskellet ind til Toruphus samt fra Søtorupvej. Til sammenligning fremlagde Jens Risom en række fotos af andre ordentligt vedligeholdte Gisselfeldhuse samt Gisselfeld slot.

Imidlertid benyttede godsforvalteren sig af grov manipulation. Det fremlagte billede af Gisselfeld slot er således adskillige år gammelt og viser ikke de alvorlige misligholdelses-problemer som slottet har været plaget af i årevis.

Det store glansbillede af Gisselfeld slot som  godsledelse fremlagde i retssagen mod Jesper Petersen den 2. september var groft manipulerende og afspejlede ikke virkeligheden, der så ud som på de to fotos nedunder:

“Det drejer sig om både udvendig og indvendig vedligeholdelse, som bestyrelsen helt bevidst har forsømt at udføre”, siger overdirektør Erik greve Danneskiold-Samsøe, der på 6. år er frataget den overdirektørstilling han ifølge Gisselfelds 303 år gamle testamente er berettiget til, og bestred fra 1975 til 1997.

Den manglende udvendige vedligeholdelse består bl.a. af en række store huller i voldgravens kampestensmur. Huller, der i flere tilfælde er flere kubikmeter store (se fotos og separat artikel om sagen andetsteds her på Gisselfeld-hjemmesiden).

Hvis godsforvalter Jens Risom overfor boligretten i Ringsted havde fremlagt et tidssvarende fotos af Gisselfeld slot, ville retten havde kunnet notere sig en misligeholdt og forfalden voldgravskampestensmur. Blandet andet er en af slots-øens fire kampestensrosetter brudt helt sammen. På Risoms gamle fotos fremstår den intakt. Billedet er således manipulation med virkeligheden.

For at træet der vokser øverst i rosetten ikke skal styrte i voldgraven og rive hele den kunstige halvø med sig i faldet har man fra godskontorets side bundet en tyk kunststofrem rundt om træet og bundet det fast til en brandhane op mod slotsmuren.

“Disse alvorlige vedligeholdelsesproblemer har jeg påtalt i flere omgange overfor bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen, men det er faldet for døve ører. Det er stærkt kritisabelt og fuldstændig uacceptabelt”, bemærker Gisselfelds 10. overdirektør og fortsætter:

“Også den indvendige vedligeholdelse af slottets vinduer er forsømt igennem flere år. Ganske vist er man for ganske nylig gået igang med at male nogle af slotsvinduerne indvendigt, men det sker kun i begrænset omfang og det er alt for sent man er gået i gang.”

(2. december 2004, skrevet af af Lars Maach)

Se i øvrigt den separate historie om den langvarige misligeholdelse af Gisselfeld Slot andetsteds her på Gisselfeld-hjemmesiden.