Gisselfelds godsforvalter politianmeldt

Gisselfelds godsforvalter Jens Risom er blevet politianmeldt for ulovlig indtrængen og fotografering i privat have.

Miljøjournalist Jesper Petersen fik to gang tidligere på året sin have gennemfotograferet af Jens Risom.

Sidste gang, 6. marts,  kørte godsforvalteren uanmeldt sin bil op ad Jesper Petersens indkørsel og gik herfra ind og gennemfotograferede Jesper Petersens have.

Huslejer på 25. år, Jesper Petersen, modtog efterfølgende et brev fra Gisselfeld-advokat Sten Corfix Jensen, der postulerede en række lejekontraktskrænkelser.

Hvortil Jesper Petersen siger:

”Tomme trusler, som jeg igen og igen er præsenteret for af godsledelsen. Jeg har ikke længere tal på hvor mange advokatbreve  Gisselfeld har fået sendt til mig incl. trusler om at blive smidt ud af mit hjem. Men det er mange.”

”Fogedretssagen er, sammen med en delsejr i boligretten i oktober sidste år, Gisselfelds eneste juriske sejr i alt seks retssager siden 1998. Gisselfelds mange sviende nederlag får nu tydeligvis gods og godsforvalter til at puste sig op. Jens Risom adfærd, hvor han bl.a. gentagne gange er stoppet i sin bil på Søtorupvej for at udspionere mig og min familie i vores have, samt de grundløse anklager i en række advokatbrev med trusler om udsmidning af lejemål, afslører en godsledelse, der på alle måder har mistet både realitetssans og anstændighed”

”Lejekontrakten siger ganske vist, at ”Klosteret har til enhver tid ret til at kontrollere, at haven holdes i kontraktmæssig stand”,. Men at man gør det som en tyv om natten uden at melde sin ankomst, endsige banke på døren forinden, men bare vader ind i vores have og fotograferer løs, er både dybt uanstændigt – og ulovligt, som jeg læser loven.”

Sagen efterforskes p.t. af politiet.

(skrevet af Lars Maach)

Godsforvalter Jens Risom i færd med at gennemfotografere Jesper Petersens private have 6. marts.

Videnscenter Bolius om regler for færdsel og fotografering i privat have:

Det er ikke lovligt at gå ind på en andens grund uden hans eller hendes tilladelse, hverken for at hjælpe vedkommende, for at snage eller for at ændre på noget du er utilfreds med, som fx rod eller et skyggende træ. I værste fald kan du straffes med bøde eller en mindre fængselsdom. Det kaldes retsligt for uanmodet forretningsførelse.

Du må grundet samme lov heller ikke tage billeder af eller iagttage naboen eller dennes grund med fx en kikkert uden hans eller hendes tilladelse.

Derudover bryder det med god naboskik at tilgå andres ejendom uden tilladelse. Det kan nemlig føles krænkende for naboen og dennes privatliv, da éns private grund er en meget intim sfære.

Et godt naboskab opnås oftest med gensidig kommunikation og accept af hinandens forskelligheder. Det der for dig kan fremstå som grimt og ikke vedligeholdt, kan være den dejligste have for din nabo. Det kan derfor betragtes som krænkende eller decideret hærværk, hvis du fx beskærer naboens træ eller vander hans blomster uden hans viden.

Så spørg altid på forhånd, hvis du gerne vil hjælpe din nabo – eller er utilfreds med hans hækklipning, skyggende træ eller væltede hegn. Og husk at respektere hans valg.

STRAFFELOVENS § 264 – ULOVLIG INDTRÆNGEN

Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget

1) skaffer sig adgang til fremmed hus eller andet ikke frit tilgængeligt sted,

2) undlader at forlade fremmed grund efter at være opfordret dertil.

Stk. 2. Begås det i stk. 1, nr. 1, nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller gøre sig bekendt med oplysninger om en virksomheds erhvervshemmeligheder, eller foreligger der i øvrigt særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændighed anses navnlig tilfælde, hvor forholdet er begået under sådanne omstændigheder, at det påfører andre en betydelig skade eller indebærer en særlig risiko herfor. 

Når en person uberettiget skaffer sig adgang til ikke-offentlige steder eller undlader at forlade fremmed grund, selvom denne er blevet opfordret dertil. Bestemmelsen hører til under straffelovens kapitel om freds- og ærekrænkelser.

Det er en betingelse for bestemmelsen, at den indtrængende skal have haft forsæt til at skaffe sig uberettiget adgang til stedet. Strafferammen:

Der er som udgangspunkt en strafferamme på bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Se brev fra Advokatfirma Svendsen af 24. marts 2020 via link her.

Svar fra Jesper Petersen her.

Læs også artiklen Herremandsmetoder her.

(30. april 2020)