Gisselfelds skovhugst i maj dræber fugleunger og andre dyr

Flere hundrede træer i Sønderskov er i de seneste uger fældet af tonstunge skovningsmaskiner, der har efterladt opkørte kørespor på kryds og tværs i den regnmættede skovbund.Blandt andet i en tyveårig løvskovsbevoksning med egnens største bestand af den fredede orkidé tyndakset gøgeurt.Men de sjældne blomster er ikke de eneste ofre for en hensynsløs skovning (læs …

Gisselfelds skovhugst i maj dræber fugleunger og andre dyr Læs mere »

Landsret siger nej til husaftale

Heller ikke Østre Landsret fandt onsdag Jesper Petersens skriftlige erklæring fra Gisselfelds afsatte overdirektør til at være tilstrækkelig til at overtage nabolejemålet i det dobbelt godshus han og hans familie har beboet den ene halvdel af siden 1996. Dermed stadfæstedes boligrettens dom fra oktober 2019, hvor et flertal på to dommere mod en vendte tommelfingeren …

Landsret siger nej til husaftale Læs mere »

Usandheder fra Gisselfelds godsforvalter – igen, igen

Som så ofte før talte godsforvalter Jens Risom usandt, da han afgav vidneforklaring i Østre Landsret. Det var ikke meget godsforvalter havde at sige i Jesper Petersens appelsag i Østre Landsret 7. april. Og af det lidt han sagde var mindst een udtalelse ikke rigtig. Nemlig Jens Risoms erindring af Erik Danneskiold-Samsøes gang på godskontoret …

Usandheder fra Gisselfelds godsforvalter – igen, igen Læs mere »

Gisselfeld-advokat får ny kæmpebøde for dårlig advokatskik

Gisselfeldbestyrelsens mangeårige advokat, Karoly Nemeth, blev 18. august idømt en bøde på 100.000 kr. for groft at have tilsidesat de advokatetiske regler ved at fornærme en dommer. Det er den kontroversielle advokats 6. bøde. Dommen er en stadfæstelse af en afgørelse i Advokatnævnet, der i 2018 fastslog, at Karoly Nemeth havde overtrådt god advokatskik. Nemeth …

Gisselfeld-advokat får ny kæmpebøde for dårlig advokatskik Læs mere »

Gisselfelds godsforvalter politianmeldt

Gisselfelds godsforvalter Jens Risom er blevet politianmeldt for ulovlig indtrængen og fotografering i privat have. Miljøjournalist Jesper Petersen fik to gang tidligere på året sin have gennemfotograferet af Jens Risom. Sidste gang, 6. marts,  kørte godsforvalteren uanmeldt sin bil op ad Jesper Petersens indkørsel og gik herfra ind og gennemfotograferede Jesper Petersens have. Huslejer på 25. år, …

Gisselfelds godsforvalter politianmeldt Læs mere »

Ny næring til 22 år gammel strid om Gisselfeldhus

Den mangeårige konflikt mellem Gisselfeld og miljøjournalist Jesper Petersen når i øjeblikket nye højder. 2. oktober led Gisselfeld sit nederlag nr. 5 i retten. Boligretten i Næstved dømte det store sydsjællandske gods til at reparere Jesper Petersens lejede bolig siden 1996, Toruphus på Søtorupvej, som godset i årevis havde ladet forfalde. I over 20 år …

Ny næring til 22 år gammel strid om Gisselfeldhus Læs mere »